1
2
3
4
5
Promocija DPM
Prezentacija mogućnosti DPM

Na sajmu "Nauka za privredu" Departman za proizvodno mašinstvo je predstavio svoje mogućnosti.  Prezentacija   Opširnije...
Upis 2018

Spremni dočekajte budućnost, upis je u junu Naučite: programiranje, dizajniranje, projektovanje,  3D štampu – mašina, alata, procesa,... Opširnije...

Istraživanje i razvoj

Aktivnosti Departmana za proizvodno mašinstvo su u velikoj meri usmerene i ka naučno-istraživačkom radu i saradnji sa privredom. U okviru naučno-istraživačkog rada na Departmanu je do sada realizovano preko 200 naučno-istraživackih projekata nacionalnog i međunarodnog nivoa, a realizovano je i više od 500 projekata kroz direktnu saradnju sa privredom. Ostvareni rezultati su publikovani i prezentovani kroz više od 1600 naučnih i stručnih radova u časopisima i konferencijama na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Filme Porno