1
2
3
4
5
Promocija DPM
Prezentacija mogućnosti DPM

Na sajmu "Nauka za privredu" Departman za proizvodno mašinstvo je predstavio svoje mogućnosti.  Prezentacija   Opširnije...
Upis 2018

Spremni dočekajte budućnost, upis je u junu Naučite: programiranje, dizajniranje, projektovanje,  3D štampu – mašina, alata, procesa,... Opširnije...

Naučni rad

U okviru naučno istraživačkog rada na Departmanu za proizvodno mašinstvo, do sada je realizovano preko 200 naučno-istraživačkih projekata i prezentovano više od 1600 naučnih i stručnih saopštenja u zemlji i inostranstvu.
Naučno-istraživački projekti se realizuju na nacionalnom i međunrodnom nivou.
Nacionalni naučno-istraživački projekti se realizuju u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Pokrajinskim sekretarijatom za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine.

Referentna lista realizovanih i aktuelnih nacionalnih projekata:

R.br. Vrsta projekta Naziv Rukovodilac
1. Tehnološki razvoj R. Srbije Razvoj programskog sistema za automatizaciju projektovanja proizvoda i tehnoloških procesa njihove izrade u AD “MOTINS” Prof. dr Velimir Todić
2. Tehnološki razvoj R. Srbije Unapređenje sistema tehničke pripreme u uslovima maloserijske proizvodnje primenom savremenih programskih paketa univerzalne namene Prof. dr Milan Zeljković
3. Tehnološki razvoj R. Srbije Uvođenje obrade vodenim mlazom u domaće industrijske sisteme Prof. dr Marin Gostimirović
4 Tehnološki razvoj R. Srbije Istraživanje i primena visokoproduktivnih postupaka obrade Prof. dr Pavel Kovač
5 Tehnološki razvoj R. Srbije Primena metoda veštačke inteligencije u istraživanju i razvoju proizvodnih procesa Prof. dr Pavel Kovač
6 Projekat od značaja za razvoj nauke i tehnološkog razvoja APV Razvoj i izrada proizvoda na principima reverzibilnog inženjeringa Prof. dr Janko Hodolič
7 Tehnološki razvoj (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) Istraživanje i razvoj metoda modeliranja i postupaka izrade dentalnih nadoknada primenom savremenih tehnologija i računarom podržanih sistema dr Đorđe Vukelić
8      

Filme Porno