1
2
3
4
5
Promocija DPM
Prezentacija mogućnosti DPM

Na sajmu "Nauka za privredu" Departman za proizvodno mašinstvo je predstavio svoje mogućnosti.  Prezentacija   Opširnije...
Upis 2018

Spremni dočekajte budućnost, upis je u junu Naučite: programiranje, dizajniranje, projektovanje,  3D štampu – mašina, alata, procesa,... Opširnije...

Katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte

Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave iz predmeta na studijskim programima proizvodnog mašinstva, inženjerstva zaštite životne sredine i inženjerstva zaštite na radu na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama, koji pripadaju užim naučnim oblastima Katedre - Metrologija, kvalitet, pribori i ekološko inženjerski aspekti, odnosno Tribologija, održavanje i alati za obradu rezanjem.

Pored nastavnih aktivnosti, Katedra ima aktivnu saradnju sa privredom kroz koju plasira svoja naučna znanja i rezultate istraživanja koji se kontinualno unapređuju i proširuju kroz naučno istraživačke projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Članovi Katedre:

Dr Miodrag Hadžistević, redovni profesor, šef Katedre
MSc Mario Šokac, asistent, sekretar Katedre
Dr Igor Budak, vanredni profesor, šef Katedre
Dr Đorđe Vukelić, vanredni profesor
Dr Ivan Matin, stručni saradnik
Dr Boris Agarski, docent
Dr Branko Štrbac, asistent
Dr Milana Ilić Mićunović, asistent
MSc Željko Santoši, asistent
MSc Zorana Lanc, istraživač pripravnik

Katedra organizaciono uključuje tri laboratorije u okviru kojih se realizuje laboratorijski deo nastave, eksperimentalna naučno-istraživačka aktivnost i aktivnosti saradnje sa privredom:

Izveštaj o radu Katedre za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko inženjerske aspekte za period 2012-2015. godine može se preuzeti sa sledeće veze: Izveštaj o radu Katedre 0155.

 

Projekat Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama

Naziv projekta: Razvoj inovativnog sistema za 3D digitalizaciju i kreiranje virtuelnih modela nepokretnog kulturnog nasleđa

Opis projekta: U središtu projekta je razvoj sistema za kreiranje 3D virtuelnih modela na bazi beskontaktnih metoda, pri čemu je posebna pažnja posvećena fotogrametrijskoj metodi 3D digitalizacije. Prednost metode za objekte kulturnog nasleđa je beskontantna 3D digitalizacija i mogućnost izrade 3D modela za objekte koji nisu lako sagledivi sa svih strana bez rizika od oštećenja, kao što su arhitektonski ukrasi, ikonostasi u aktivnim crkvama, fiksne skulpture u nišama objekata i slično. Zahvaljujući mogućnosti apliciranja realne teksture, sistem omogućava savremenu dokumentaciju kulturnog nasleđa, mogućnost restauracije i rekonstrukcije oštećenja na bazi informacija o površini i obliku, a prilagođenost internet tehnologijama će omogućiti razvoj virtuelnih muzejskih i galerijskih izložbi dostupnih preko Interneta.

U okviru projekta je realizovano i nekoliko studija slučaja:

  1. 3D digitalizacija skulpture  Ivanke Acin,  Pletinja, polihromno drvo, (Galerija Matice srpske)
  2. 3D digitalizacija skulpture Radovana Ždraleta, Glava (Nikola Tesla), kamen, (Galerija Matice srpske)
  3. 3D digitalizacija skulpture Ivanke Acin Skica za spomenik Dositeju Obradoviću, gips, (Galerija Matice srpske) Rad studenata Veljka Goločorbina i Tatjane Bojović (OAS Animacija u inženjerstvu, predmet: Generisanje prostora na osnovu slika)
  4. 3D digitalizacija skulpture na fasadi br.1 (Sv. Ignacio Lojola, Samostan Sv. Jurja, Petrovaradin)
  5. 3D digitalizacija skulpture na fasadi br.2 (Sv. Jan Nepomuk, Samostan Sv. Jurja, Petrovaradin)
  6. 3D digitalizacija skulpture na fasadi br.3 (Sv. Franjo Ksaverski, Samostan Sv. Jurja, Petrovaradin)
  7. 3D digitalizacija zakrivljenog rama (Galerija Matice srpske)

Napomena: prikaz 3D modela je moguć nakon preuzimanja .pdf datoteka.

Filme Porno