1
2
3
4
5
Promocija DPM
Prezentacija mogućnosti DPM

Na sajmu "Nauka za privredu" Departman za proizvodno mašinstvo je predstavio svoje mogućnosti.  Prezentacija   Opširnije...
Upis 2018

Spremni dočekajte budućnost, upis je u junu Naučite: programiranje, dizajniranje, projektovanje,  3D štampu – mašina, alata, procesa,... Opširnije...

Katedra za tehnologije oblikovanjem i inženjerstvo površina

Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave iz predmeta na studijskim programima proizvodnog mašinstva na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama, koji pripadaju užim naučnim oblastima Katedre. Pored nastavnih aktivnosti, Katedra ima aktivnu saradnju sa privredom kroz koju plasira svoja naučna znanja i rezultate istraživanja koji se kontinualno unapređuju i proširuju kroz naučno istraživačke projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou.

 

Članovi Katedre:

Dr Branko Škorić, redovni profesor, šef katedre
Dr Dragiša VIlotić, redovni profesor

Dr Ognjan Lužanin, vanredni profesor
Dr Mladomir Milutinović, docent
Dr Plavka Skakun, docent
Dr Lazar Kovačević, docent, sekretar katedre
Dr Aleksandar Miletić, docent
Dr Marko Vilotić, docent
Dr Terek Pal, asistent
Dr Dejan Movrin, asistent
MSc Dragan Kukuruzović, asistent
Momir Dačević, laborant
Ištvan Palašti, laborant

Katedra organizaciono uključuje četiri laboratorije u okviru kojih se realizuje laboratorijski deo nastave, eksperimentalna naučno-istraživačka aktivnost i aktivnosti saradnje sa privredom:

Filme Porno