1
2
3
4
5
Promocija DPM
Prezentacija mogućnosti DPM

Na sajmu "Nauka za privredu" Departman za proizvodno mašinstvo je predstavio svoje mogućnosti.  Prezentacija   Opširnije...
Upis 2018

Spremni dočekajte budućnost, upis je u junu Naučite: programiranje, dizajniranje, projektovanje,  3D štampu – mašina, alata, procesa,... Opširnije...

Laboratorija za tribologiju, održavanje i alate za obradu rezanjem

Laboratorija za tribologiju, održavanje i alate za obradu rezanjem je organizaciona jedinica Katedre za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko inženjerske aspekte.

Laboratorija ima dugu tradiciju saradnje sa privredom, posebno u oblastima:

- projektovanje alata za obradu rezanjem i njihova primenu u industriji,
- planiranje, projektovanje i realizacija sistema održavanja,
- usavršavanje stručnjaka iz privrede iz oblasti tribologije i projektovanja alata kroz radionice, predavanja, publikacije i sl.

Filme Porno