1
2
3
4
5
Promocija DPM
Prezentacija mogućnosti DPM

Na sajmu "Nauka za privredu" Departman za proizvodno mašinstvo je predstavio svoje mogućnosti.  Prezentacija   Opširnije...
Upis 2018

Spremni dočekajte budućnost, upis je u junu Naučite: programiranje, dizajniranje, projektovanje,  3D štampu – mašina, alata, procesa,... Opširnije...

O nama

Departman za proizvodno mašinstvo je departman sa najdužom tradicijom na Fakultetu tehničkih nauka. U pola veka rada i razvoja stvoreni su značajni kadrovski i materijalni potencijali koji predstavljaju garanciju uspeha u obrazovnom i naučno-istraživačkom radu. Do sada je na Departmanu diplomiralo preko 1200 studenata, koji se danas nalaze na odgovornim funkcijama u velikom broju proizvodnih preduzeća, pre svega na teritoriji u AP Vojvodini, ali i Srbije i šireg regiona.

Studije na Departmanu za proizvodno mašinstvo obuhvataju sva tri nivoa:
- osnovne akademske studije,
- master akademske studije i
- doktorske studije.

Cilj studijskih programa je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka iz oblasti proizvodnog mašinstva za rad u raznorodnim i dinamičnim oblastima proizvodnog mašinstva. Polazeći od toga, u okviru osnovnih i master akademskih studija studenti imaju mogućnost izbora jednog od pet modula (studijskih grupa) - Računarom podržane tehnologije, Savremene tehnologije oblikovanja materijala, Savremene tehnologije oblikovanja plastike, Precizno inženjerstvo i Softver za mašinstvo.

Pored nastavne delatnosti, aktivnosti Departmana za proizvodno mašinstvo su u velikoj meri usmerene i ka naučno-istraživačkom radu i saradnji sa privredom. U okviru naučno-istraživackog rada na Departmanu je do sada realizovano preko 200 naučno-istraživackih projekata nacionalnog i međunarodnog nivoa, a realizovano je i više od 500 projekata kroz direktnu saradnju sa privredom. Ostvareni rezultati su publikovani i prezentovani kroz više od 1600 naučnih i stručnih radova u časopisima i konferencijama na nacionalnom i međunarodnom nivou. U okviru Departmana se izdaju i dva međunarodna naučna časopisa – “Journal of Production Engineering” i “Journal for Technology of Plasticity”, a od 1976. godine se na svake tri godine organizuje međunarodna konferencija MMA-Napredne tehnologije, a od 2006. godine se svake godine organizuje naučna konferencija sa međunarodnim učešćem ETIKUM.

Filme Porno