1
2
3
4
5
Promocija DPM
Prezentacija mogućnosti DPM

Na sajmu "Nauka za privredu" Departman za proizvodno mašinstvo je predstavio svoje mogućnosti.  Prezentacija   Opširnije...
Upis 2018

Spremni dočekajte budućnost, upis je u junu Naučite: programiranje, dizajniranje, projektovanje,  3D štampu – mašina, alata, procesa,... Opširnije...

Publikacije i skupovi

Departman za proizvodno mašinstvo ima dugu tradiciju publikovanja edukativnih i naučno-stručnih publikacija, kao i u organizovanju naučno-stručnih i edukativnih skupova.
Publikacije obuhvataju veći broj udžbenika za podršku nastavnom procesu, monografije u okviru kojih naučni radnici sa Departmana prezentuju rezultate svojih naučnih aktivnosti, a Departman je izdavač i dva međunarodna naučna casopisa – "Journal of Production Engineering" i "Journal of Plasticity".
Od 1976. godine se na svake tri godine organizuje međunarodna konferencija MMA. Pored toga katedre i laboratorije Departmana često organizuju i naučno stručne i edukativne seminare.

Filme Porno