1
2
3
4
5
Promocija DPM
Prezentacija mogućnosti DPM

Na sajmu "Nauka za privredu" Departman za proizvodno mašinstvo je predstavio svoje mogućnosti.  Prezentacija   Opširnije...
Upis 2018

Spremni dočekajte budućnost, upis je u junu Naučite: programiranje, dizajniranje, projektovanje,  3D štampu – mašina, alata, procesa,... Opširnije...

Monografije

  • Gostimirović M., Milikić D.: Upravljanje toplotnim pojavama, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2002.
  • Hadžistević M.: Povećanje tačnosti merenja numerički upravljanih mernih mašina, Fakultet tehničkih nauka, 2006.
  • Kovač P.: Modeliranje procesa obrade, faktorni planovi eksperimenta, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2006.
  • Kovač, R.: Osnovi teorije očvršćavanja odlivaka, Fakultet tehničkih nauka, 2001.
  • Majstorović V., Hodolič J.: Numerički upravljane merne mašine, Fakultet tehničkih nauka, 1998.
  • Škorić, B., Kakaš, D.: Karakterizacija površina mikro i nano prevlaka, Fakultet tehničkih nauka, 2010.
  • Vukelić Đ.: Automatizovano projektovanje pribora, Fakultet tehničkih nauka, 2012.
  • Zlatanovič M., Kakaš D.: Plazma depozicija zaštitnih prevlaka, Fakultet tehničkih nauka, 1994.

Filme Porno