1
2
3
4
5
Promocija DPM
Prezentacija mogućnosti DPM

Na sajmu "Nauka za privredu" Departman za proizvodno mašinstvo je predstavio svoje mogućnosti.  Prezentacija   Opširnije...
Upis 2018

Spremni dočekajte budućnost, upis je u junu Naučite: programiranje, dizajniranje, projektovanje,  3D štampu – mašina, alata, procesa,... Opširnije...

Udžbenici

 • Budak, I., Hodolič, J., Bešić, I., Vukelić, Đ., Osanna, P. H., Durakbasa, N. M.: Koordinatne merne mašine i CAD inspekcija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2009.
 • Budak, I., Hodolič, J., Stević, M., Vukelić, Đ., Kosec, B., Karpe, B.: Označavanje proizvoda o zaštiti životne sredine, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2009.
 • Gostimirović M., Milikić D., Sekulić M.: Osnove tehnologije obrade skidanjem materijala, Univerzitet u Novom Sadu, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2015.
 • Gostimirović M.: Baze podataka obradnih procesa, Univerzitet u Novom Sadu, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2013.
 • Gostimirović M.: Nekonvencionalni postupci obrade, Univerzitet u Novom Sadu, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2012.
 • Hodolič J., Hadžistević M., Tkač M., Hajduova Z.: Alati za statističko upravljanje kvalitetom, Fakultet tehničkih nauka, 2011.
 • Hodolič, J., Hadžistević, M., Budak, I., Vukelić, Đ., Antić, A., Agarski, B.: Merenje i kontrola zagađenja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2016.
 • Hodolič, J., Badida, M., Majernik, M., Šebo, D.: Mašinstvo u inženjerstvu zaštite životne sredine, Fakultet tehničkih nauka, 2010.
 • Hodolič, J., Budak, I., Hadžistević, M., Vukelić, Đ., Majernik, M., Chovancova, J., Pankova-Jurikova, J., Ćulibrk, M.: Sistemi za upravljanje zaštitom životne sredine, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2013.
 • Hodolič, J., Vukelić, Đ., Budak, I., Bešić, I., Muransky, J.: Ekodizajn i održivi razvoj u mašinskom inženjerstvu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2009.
 • Hodolič, J., Vukelić, Đ., Hadžistević, M., Budak, I., Badida, M., Šooš, Lj., Koces B., Bosak, M.: Reciklaža i reciklažne tehnologije, Fakultet tehničkih nauka, 2011.
 • Hodolič, J., Vukelić, Đ.: Pribori, Fakultet tehničkih nauka, 2008.
 • Kovač P., Milikić D., Gostimirović M., Sekulić M., Savković B.: Zbirka zadataka iz tehnologije obrade rezanjem, Univerzitet u Novom Sadu, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2011.
 • Kovač P., Palkova Z.: Proizvodno mašinstvo i obnovljivi izvori energije, Fakultet tehničkih nauka, 2011.
 • Kovač P., Palkova Z.: Proizvodno mašinstvo i obnovljivi izvori energije, Univerzitet u Novom Sadu, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2011.
 • Kovač P.: Metode planiranja i obrade eksperimenta, Univerzitet u Novom Sadu, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2011.
 • Kovač P.: Teorija obradnih procesa, Univerzitet u Novom Sadu, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2014.
 • Kovač, R.: Projektovanje livnica i livničke tehnologije, Fakultet tehničkih nauka, 2007.
 • Kovač, R.: Tehnologija izrade odlivaka, Fakultet tehničkih nauka, 2006.
 • Milikić D., Gostimirović M., Sekulić M.: Osnove tehnologije obrade rezanjem, I izdanje, Univerzitet u Novom Sadu, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2008.
 • Milikić D., Gostimirović M., Sekulić M.: Osnove tehnologije obrade rezanjem, II izdanje, Univerzitet u Novom Sadu, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2015.
 • Plančak M.: Brza izrada prototipova, modela i alata, Fakultet tehničkih nauka, 2009.
 • Stević, M., Vukelić, Đ., Budak, I., Matin, I., Stepien, K., Adamczak, S.: Merenje/modeliranje geometrijskih specifikacija proizvoda, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2009.
 • Tadić, B., Vukelić, Đ., Jurković, Z.: Alati i pribori, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, 2013.
 • Todić V., Penezić N., Lukić D. Milošević M.: Tehnološka logistika i preduzetništvo, Fakultet tehničkih nauka, 2011.
 • Vukelić, Đ., Tadić, B.: Rezni alati, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2017.

Filme Porno