Laboratorija za tribologiju, održavanje i alate za obradu rezanjem je organizaciona jedinica Katedre za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko inženjerske aspekte.

Laboratorija ima dugu tradiciju saradnje sa privredom, posebno u oblastima:

- projektovanje alata za obradu rezanjem i njihova primenu u industriji,
- planiranje, projektovanje i realizacija sistema održavanja,
- usavršavanje stručnjaka iz privrede iz oblasti tribologije i projektovanja alata kroz radionice, predavanja, publikacije i sl.