Materijal za ispit koji je u prilogu podeljen je po generacijama i zavisi koji je nastavnik izvodio nastavu


Za studente koji polažu kod prof. Mladomira Milutinovića datoteke koje su potrebne za ispit su:

  1. Dodatni materijal za plaganje ispita PolyJet_DLP_stl.zip 
  2. Prezentacije sa predavanja.zip 

 

Studenti koji polažu kod Dejana Movrina koriste datoteke:

 

generacija 2018/19 - Skripta

 

generacija 2019/20 - Uvod

                                  STL datoteka za razmenu podataka

                                  Vezivna 3D štampa

                                  SLS

                                  FDM

                                  SLA