mere, materijal, kvaliteti su u klipovima usvojeni van standarda,

ne koristiti ih kao takve u svom zadatku 

 

Prekopirati zaglavlje na sledeću putanju: 

C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 2019\Template\ISO Metric

 

 

Prilozi:
Preuzmi datoteku (Template2019.docx)Template2019.docx231 kB