Spisak studenata koji su položili II kolokvijum održan 16.12.2018. nalazi se u prilogu. Uvid u radove, petak 11.01.2019 u 12h učionica MI 16.