Kolikvojumi iz predmeta Projektovanje pribora i merne mašine će se održati u petak 18.01.2019. sa početkom u 10:30h u učionoci MI Đ3-1.