Spisak studenata koji su položili IV kolokvijum se nalazi u prilogu. Uvid u radove će biti moguć u petak, 18.01.2019. od 12h u učionici MI-16.