Spisak studenata koji su položili kolikvijum se nalazi u prilogu.