U prilogu se nalaze rezultati  kolokvijuma iz predmeta Tehnologija spajanja savremenih materijala održanog 24.12.2018.