Šta su to ESPB bodovi? Koja je razlika između bodova i poena?

ESPB bodovi (Evropski Sistem Prenosa Bodova)

  • Svakom predmetu se određuje broj ESPB bodova tako da je ukupno opterećenje studenta tokom godine studija maksimalno 1800 sati rada odnosno 60 ESPB.
  • Jedan ESPB vredi 30 sati ukupnog rada studenta na svim aktivnostima vezanim za savladavanje gradiva uključujući i sve oblike provere znanja.
  • Jedan ESPB ekvivalentan je jednom ECTS kreditnom bodu u evropskom sistemu prenosivih bodova. Bolonja je ideja po kojoj bi svi evropski univerziteti bili povezani u jedan odličan i konkurentan mehanizam obrazovanja. Ovo bi omogućilo bolji kvalitet obrazovanja, bolju mobilnost među fakultetima i razvijeniju naučnu podlogu za razne projekte.
  • U zavisnosti od opterećenja studenta na predmetu (aktivna nastava, seminarski, grafički i ostali radovi, konsultacije, vreme za spremanje i polaganje ispita) jedinstveno se dodeljuje odgovarajući broj ESPB.

Jedna studentska godina broji 60 ESPB bodova:

Poeni vs bodovi

Postoji velika debata po pitanju toga šta su poeni a šta bodovi na fakultetu, pa ćemo i to razmrsiti sada.

  • Poeni su ono što skupljate tokom samog trajanja kursa, a što vam dodeljuje nastavnik onako kako on smatra shodno. Poeni su, dakle, ono što profesor koristi da bi vam dao ocenu.
  • Predmeti obično imaju maksimum od 100 poena. Akrditacijom je definisano koliko koja aktivnost nosi bodova i vi to unapred znate.. Npr za neki predmet to može biti ovako: 2 kolokvijuma po 20 poena svaki, 10 poena prisustvo predavanjima i vežbama, 20 poena seminarski rad i 30 poena pismeni ispit.
  • Bodove vam dodeljuje sam fakultet. ESPB vi dobijate odjednom, pošto položite ispit za taj predmet. Da biste dobili ESPB vi morate imati prolazni broj poena (51) za taj predmet.