Predmeti na fakultetu mogu biti:

Obavezni predmeti – predmeti koji su nastavnim planom i programom fakulteta propisani kao obavezni tj. oni ispiti koje student mora odslušati i položiti kako bi dobio zvanje visokoškolske ustanove na kojoj studira. Obavezni predmeti postoje tokom svih godina osnovnih, diplomskih (master) i doktorskih studija. Ovo su predmeti koji će te učiniti kvalifikovanim za oblast koju si odlučio da izučavaš.

  • Izborni predmeti – u pitanju su predmeti koje student može izabrati iz grupe ponuđenih predmeta, a koji su važna dopuna obaveznim predmetima. Oni pružaju mogućnost studentu da se uže specijalizuje za određenu oblast interesovanja. Nekada su izborni predmet jezici koje student želi da izučava, a nekada su usko stručni i usmereni su na stručnije usavršavanje studenta. Izborni predmeti mogu biti dostupni svim studentima, ili mogu biti ograničeni na broj dostupnih mesta za pohađanje i realizaciju nastave iz ovih predmeta.