Ishranu studenata u Novom Sadu organizuje Studentski centar Novi Sad u dva studentska restorana. Objekti studentskih restorana nalaze se na sledećim lokalitetima u Novom Sadu:

Restoran 2 (Velika menza), dr Sime Miloševića br. 4, je najveći studentski restoran sa tri linije za podelu hrane ukupnog kapaciteta 10.000 obroka dnevno.

Restoran 3 (Mala menza), Valtera Perića Valtera br. 5 kapaciteta 3.000 obroka dnevno

Jelovnik u studentskim restoranima se formira na 15 dana, a aktuelni se može preuzeti sa sledećeg linka. U vreme posta za studente koji poste su dostupni posebni meniji.

Studenti koji koriste usluge ishrane koju pruža Studentski centar Novi Sad u obavezi su da poseduju studentsku karticu. Studentska kartica služi kao identifikacioni dokument, za plaćanje usluge ishrane i registraciju iskorišćenih obroka. Izdavanje kartica obavlja se na blagajni ishrane. Uputstvo za izdavanje kartica:

  1. Preuzeti, popuniti i overiti na fakultetu Zahtev za izdavanje kartice.
    Postoje 3 kategorije zahteva:
  • studenti čije se studiranje finansira iz budžeta imaju pravo na sva tri obroka: doručak, ručak, večera; maksimalan broj obroka po vrsti je jednak broju dana u tekućem mesecu; maksimalno 2 puta dnevno može se iskoristiti isti obrok; neiskorišćeni obroci se prenose u naredni mesec (samo ukoliko se Studentska kartica tog narednog meseca registruje na sistemu (blagajna ishrane, studentski restoran), u treći mesec se ne prenose obroci, ako se kartica ne koristi mesec dana); cena obroka je regresirana,
  • studenti čije je prebivalište u mestu studiranja: imaju pravo samo na ručak; maksimalan broj ručkova je jednak broju dana u tekućem mesecu; maksimalno 2 puta dnevno mogu da iskoriste ručak; neiskorišćeni obroci se prenose u naredni mesec (samo ukoliko se Studentska kartica registruje na sistemu (blagajna ishrane, studentski restoran)); cena obroka je regresirana,
  • studenti koji sami finiansiraju studiranje: imaju pravo na sva tri obroka: doručak, ručak, večera; maksimalan broj obroka po vrsti je jednak broju dana u tekućem mesecu; maksimalno 2 puta dnevno mogu da iskoriste isti obrok; neiskorišćeni obroci se prenose u naredni mesec (samo ukoliko se Studentska kartica registruje na sistemu (blagajna ishrane, studentski restoran)); cena obroka je ekonomska.
  1. Priložiti overen karton, indeks na uvid, fotografisati se na blagajni ishrane i uplatiti izradu kartice, kao i žeton za escajg, ako student prvi put koristi usluge ishrane. Žeton važi tokom celog školovanja, i on je nepovratan kao i uplaćena sredstva za korišćenje žetona.
  2. U roku 2 dana se vrši preuzimanje Studentske kartice, i može se pristupiti njenom korišćenju (kupovina obroka – blagajna ishrane, realizacija obroka – u studentskim restoranima).

 

Radno vreme blagajne ishrane: ponedeljak - petak: 7.00-13.00 (jedna subota u mesecu je radna)

Telefon: 021 210-2452

www: www.scns.rs