Prijava ispita na Fakultetu tehničkih nauka vrši se putem web servis-a.

Studentski web servis omogućava studentima prijavu i odjavu ispita, bez potrebe da lično odlaze na šalter studentske službe. Svaki student po upisu na Fakultet dobija virtuelnu finansijsku karticu, na koju sredstva može uplatiti kroz personalni poziv na broj.

Danas najveći deo interakcije studenata sa studentskom službom obavlja se posredstvom web servisa, što studentima znatno štedi vreme, dok Studentskoj službi omogućava brži i lakši rad. Web servisi studentima olakšavaju prijavu ispita i bespotrebno odlaženje na fakultet u periodu pripremanja ispita.