Osim studiranja, studenti Proizvodnog mašinstva imaju organizovana razna dešavanja, i to: brucošijada, mašinijada, dani sporta kao i mnogobrojne žurke koje Savez studenata organizuje tokom školske godine.

Najduže čekana žurka, može se reći i najbolja, jeste Mašinijada, koja se jednom godišnje organizuje. Svake godine mesto organizacije se menja, pa tako neka od mesta gde se Mašinijada organizovala, jeste: Budva, Ulcinj, Bečići, Tivat, Sunčev breg, Lepenski Vir... Tokom boravka na Mašinijadi, studenti se takmiče u raznim disciplinama nauke i sporta. Takođe, pored takmičenja, svako veče se organizuju žurke u noćnim klubovima. Naši studenti, prethodnih godina, osvajaju veoma zapažene plasmane kako u sportu tako i u nauci.

Nakon upisa na Fakultet, studenti dobijaju naziv „Brucoši“, pa odatle i proističe naziv jedne od najvećih žurki koja se organizuju na samom početku studiranja „BRUCOŠIJADA“. Ovaj tip žurke je organizovan samo za studente prve godine, tj. Brucoše. Cilj žurke jeste međusobno upoznavanje sa kolegama sa Fakulteta. Žurka se godinama u nazad organizuje na najatraktivnijim mestima u Novom Sadu, kao što su: splavovi Dva Galeba i Kristal, klubovi: Paradiso, Werige i Đardino.

  

Osim gore navedene dve žurke, koje se organizuju jednom godišnje, Savez studenata Ftn-a, redovno organizuje žurke po noćnim klubovima u Novom Sadu. Jedna od najinteresantnijih žurki za naše studente, jeste žurka Mašinstva, koja se redovno organizuje u poznatom klubu Central. Pored ove žurke, organizuju se i mnoge druge žurke, kao što su Žurka FTN-a, žurka svih Fakulteta, Žurka studenata R. Srpske, Žurka povodom završetka ispitnog roka...

Pored svih žurki koje se organizuju tokom godine, Fakultet tehničkih nauka organizuje i Dane sporta za studente. Na Danima sporta učestvuju svi smerovi Fakulteta. Smer Proizvodno mašinstvo, poslednjih godina ostvaruje zavidne uspehe na takmičenju. Pored studenata i Asistenti sa Profesorima učestvuju u Ligi za zaposlene, gde takođe zaposleni sa Departamana uspevaju godinama da se održe u samom vrhu Lige.