Prema zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije koji je usvojen 2017. godine delatnost visokog obrazovanja ostvaruje se kroz akademske i strukovne studije izvođenjem odgovarajućih akreditovanih studijskih programa.

Na akademskim studijama izvode se akademski studijski programi koji osposobljavaju studente za razvoj i primenu naučnih, umetničkih i stručnih dostignuća.

Na strukovnim studijama izvode se strukovni studijski programi koji osposobljava studente za primenu i razvoj stručnih znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces.

Studije na fakultetima su podeljene u tri stepena, čijim završetkom se ostvaruju odgovarajući stepen stručne spreme, slika 1. Na FTN-upostoje nivoi studija označeni plavom bojom.

 nivoi obrazovanja DPM FTN

Studije prvog stepena obuhvataju osnovne akedemske, osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije, a stepen stručne spreme koji ostvaruju svršeni studenti je 6, odnosno 6.1 i 6.2.

Studije drugog stepena obuhvataju master akademske, master strukovne i specijalističke akademske studije, čijim završetkom se ostvaruje 7 stepen stručne spreme, odnosno 7.1 i 7.2.

Određeni akademski programi mogu se organizovati integrisano kroz osnovne i master akademske studije, pod nazivom integrisane akademske studije čijim završetkom se ostvaruje 7.1 stepen stručne spreme.

Studije trećeg stepena podrazumevaju doktorske akademske studije, čijim završetkom se stiče 8. stepen stručne spreme.

Na Fakultetu tehničkih nauka ostvaruju se sve vrste navedenih studija osim IAS-integrisane akademske studije, dok se osnovne studije realizuju kroz OAS-Osnovne akademske studije koje traju 4 školske godine sa ukupno 240 ESPB i MAS – Master akademske studije koje traju 1 školsku godinu sa ukupno 60 ESPB.

 

Studije na Departmanu za proizvodno mašinstvo obuhvataju sva tri nivoa akademskih studija i jedan nivo strukovnih studija:

  • Osnovne akademske studije Proizvodno mašinstvo – 4 godine / 8 semestara (240 ESPB) – akademski naziv: diplomirani inženjer mašinstva (dipl. inž. maš.)
  • Master akademske studije Proizvodno mašinstvo – 1 godina / 2 semestra (60 ESPB) – akademski naziv: master inženjer mašinstva (mast. inž. maš.)
  • Doktorske akademske studije Mašinstvo – 3 godine / 6 semestara (180 ESPB) – akademski naziv: doktor nauka – mašinsko inženjerstvo
  • Master strukovne studije Proizvodno mašinstvo – 2 godine / 4 semestra
    (120 ESPB) – strukovni naziv: strukovni master inženjer mašinstva (struk. mast. inž. maš.)

Nakon završetka odgovarajućih studija, prema Pravilniku, utvrđena je lista stručnih, akademskih i naučnih zvanja, koja za oblast mašinsko inženjerstvo ima izgled prema tabeli 1.

Tabela 1. Lista stručnih, akademskih i naučnih zvanja iz oblasti mašinskog inženjerstva

Inženjer mašinstva

Nivo studija

Vrsta studija

Stručni, akademski i naučni naziv

Skraćeni naziv

Stepen stručne spreme

Akademske studije

Osnovne studije (180 ESPB)

Inženjer mašinstva

Inž. maš.

6.1

Osnovne studije (240 ESPB)

Diplomirani inženjer mašinstva

Dipl. inž. maš.

6.2

Master studije (300 ESPB)

Master inženjer mašinstva

Mast. inž. maš.

7.1

Specijalističke studije (360 ESPB)

Specijalista inženjer mašinstva

Spec. inž. maš.

7.2

Doktorske studije (480 ESPB)

Doktor nauka - mašinsko inženjerstvo

Dr.

8

Strukovne studije

Osnovne studije (180 ESPB)

Strukovni inženjer mašinstva

Struk. inž. maš.

6.1

Specijalističke studije (240 ESPB)

Specijalista strukovni inž. mašinstva

Spec. struk. inž. maš.

6.2

Master studije (300 ESPB)

Strukovni master inženjer mašinstva

Struk. mast. inž. maš.

7.1