BaukO studijama mašinstva su se uvek širile glasine kako je to veoma teško studirati i da je period završetka studija veoma dugačak. To više nije tačno. Otkad je izvedena bolonjska reforma visokog obrazovanja u Srbiji sistem studiranja se promenio, efikasnost studiranja se povećala a prosečan period završetka studija proizvodnog mašinstva se značajno skratio.

Glavni razlog tome je to što je novi sistem studiranja nametnuo redovan (kontinualan) rad i učenje tokom celokupnog trajanja semestra pa i studija. Na taj način studenti tokom celog semestra savladavaju gradivo, polažu ga u delovima (preko kolokvijuma), izrađuju svoje obavezne zadatke i praktično na vreme, pred sam ispitni rok, stiču uslove za polaganje predmeta i konačnu ocenu iz istog. Žargonski rečeno ovakav način studiranja je uskratio kampanjski način učenja i studiranja što je glavni razlog dužeg studiranja fakulteta. Tome treba dodati i činjenicu da su i nastavnici u obavezi da kontinualno unaprađuju svoju nastavu i program predmeta jer pored toga što nastavnici ocenjuju studente na Fakultetu tehničkih nauka i studenti ocenjuju nastavnike. Dodatno, redovnom ocenom rada svih nastavnika, Fakultet ocenjuje težinu predmeta i prolaznost na ispitima te u slučajevima postojanja problema Fakultet reaguje i koriguje rad i ocenjivanje predmetnog nastavnika. Na taj način su praktično iskorenjeni predmeti na studijama koji su se se godinama ili večito polagali na proizvodnom mašinstvu.

Težina predmeta poput matematika i mehanika ne treba više da vas brine. Gradivo je u potpunosti prilagođeno potrebama proizvodnog mašinstva a vrhunski predavači znaju da gradivo približe na najbolji mogući način. Kod ovih predmeta mogućnost polaganja iz delova predstavlja veliko olakšanje i pogodnost za brzo i jednostavno polaganje. Na proizvodnom mašinstvu ćete konačno dobiti odgovor na ono čuveno pitanje: „Šta će mi i čemu služe sve te matematike i fizike?“. Mašinstvo primenjuje sva znanja iz matermatike i fizike, koja ste stekli i koja ćete steći, za rešavanje konkretnih problema u uređajima i konstrukcijama. Drugim rečima, matematika se primenjuje u mehanici a mehanika se primenjuje za rešavanje praktičnih problema u mašinstvu. Dakle, mašinstvo daje praktičan smisao većem broju predmeta iz prirodnih nauka čime se dobija bolji podstrek za njihvo savladavanje.  

Glavni podstrek za studitanje proizvodnog mašinstva treba da predstavlja činjenica da naša zemlja intenzivno privlači strane investicije iz oblasti mašinske industije i da danas ne postoje mašinski inženjeri bez zaposlenja.