Ispit se smatra položenim kad student osvoji minimum 51 % poena iz predmetnih obaveza i minimum 51 % poena iz završne provere znanja.

 

  • Uspeh studenta na ispitu izražava se ocenama od 5 do 10, pri čemu je 10 najviša ocena, dok 5 označava da student nije položio ispit.
  • U indeks studenta upisuju se samo prelazne ocene odnosno ocene od 6 do 10 i ostvareni broj poena.
  • U evidenciju se upisuju sve ocene od 5 do 10 i ostvareni broj poena.
  • Tok dokumenata i postupak evidentiranja podataka o prijavi, izlasku na ispit i ocenama, u skladu sa zakonom obavlja se uz podršku i po tehnologiji nastavničkih i studentskih web servisa.

Nastavnik je dužan da studenta oceni ocenom 5 (nije položio 0-50 poena) kada student:

  • pokaže nedovoljno znanje za prelaznu ocenu,
  • napusti prostoriju u kojoj se održava pismeni deo ispita odnosno odustane od već započetog pismenog/usmenog ispita,
  • nakon pismenog dela ispita ne pristupi usmenom (kod ispita koji se polaže pismeno i usmeno),
  • zbog nedoličnog ponašanja, smetanja drugim studentima ili zbog korišćenja nedopuštenih sredstava na ispitu bude udaljen sa ispita.

Ocena određuje nivo znanja koji je student stekao:

Ocena 10 - usvajanje, reprodukcija i kreativna primena celog gradiva (91-100 poena)

Ocena 9 - usvajanje, reprodukcija i primena celog gradiva (81-90 poena)

Ocena 8 - ovladavanje celog gradiva i primena dela gradiva (71-80 poena)

Ocena 7 - ovladavanje celog gradiva (61-70 poena)

Ocena 6 - ovladavanje dela gradiva (51-60 poena)