MASTER STRUKOVNE STUDIJE PROIZVODNO MAŠINSTVO


UPIS ŠKOLSKE 2023/24. godine

 

 

Na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu AKREDITOVAN je studijski program pod nazivom MASTER STRUKOVNE STUDIJE – PROIZVODNO MAŠINSTVO, na kome se od 2020. godine obrazuju master strukovni inženjeri mašinstva drugog stepena visokog obrazovanja. Uspostavljen je na Departmanu za proizvodno mašinstvo u skladu sa aktuelnim potrebama za profesionalno obrazovanje mašinskih inženjera za rad u privrednim preduzećima.

Prijava kandidata na konkurs za drugi upisni rok za upis studenata u školskoj 2023/24. godini je u terminu od 19.10.2023. do 20.10.2023.godine. Raspisanom konrkusu možete pristupiti sa sledeće adrese: http://www.ftn.uns.ac.rs/n1270068829/master-akademske-strukovne-studije

Osnovne informacije o studijama:

  • Traju 2 godine (4 semestra) i vrednuju se sa 120 ESPB.
  • Po završetku studija, studenti stiču stručni naziv strukovni master inženjer mašinstva (struk. mast. inž. maš.), pri čemu stiču 7.1 stepen stručne spreme.
  • Pravo konkurisanja imaju kandidati koji imaju završene Osnovne strukovne studije ili Osnovne akademske studije u trajanju od tri godine i koje vrede najmanje 180 ESPB, kao i kandidati koji su završili nekadašnje Više škole.
  • Broj mesta: 32 studenta (8 budžetskih mesta + 24 samofinansirajućih mesta)

Zašto upisati Master strukovne studije Proizvodno mašinstvo?

  • Savremena znanja u svetskim okvirima koja su primenljiva u industriji
  • Kvalitetna nastava koju izvode visoko stručni profesori, asistenti i laboranti.
  • Izrada završnih radova i stručne prakse u brojnim privrednim subjektima sa kojima fakultet ima potpisane ugovore o saradnji.
  • Mogućnost lakog zaposlenja u struci kako u zemlji tako i u inostranstvu.
  • Mogućnost dobijanje odgovarajućih licenci Inženjerske komore Srbije za projektovanje i izvođenje radova
  • Priznata diploma u zemlji i inostranstvu

Cilj studijskog programa MSS-proizvodno mašinstvo je sticanje stručnih znanja i veština za uključivanje u radni proces i kvalitetno obavljanje profesionalne delatnosti iz oblasti mašinskog inženjerstva.

Prva godina

 No   Naziv predmeta Semestar Aktivna nastava Ostali časovi ESPB
Pred.
Vežbe
 Tehnologije obrade skidanjem materijala 1 2 2 0 6
2  Projektovanje proizvoda - CAD/CAE 1 2 2 0 6
3  Savremeni materijali i tehnologije spajanja 1 2 2 0 6
4  Savremene tehnologije, mašine i alati za obradu deformisanjem 1 2 2 0 6
5  Izborna pozicija 1 (bira 1 od 2) 1 2 2 0 6
   Numeričke i statističke metode 1 2 2 0  
   Informacioni sistemi u inženjerstvu 1 2 2 0  
6  Termička obrada i inženjerstvo površina 2 2 2 0 5
7  Projektovanje i optimizacija tehnoloških procesa proizvodnje 2 2 2 0 6
8  Alati, pribori i tribologija 2 2 2 0 5
9  Projektovanje i eksploatacija obradnih i tehnoloških sistema 2 2 2 0 5
10  Izborna pozicija 2 (bira 1 od 2) 2 2 2 0 6
   Sistemi za upravljanje zaštitom životne sredine 2 2 2 0  
   Upravljanje otpadom i analiza tokova materijala 2 2 2 0  
11  Stručna praksa 1 2 2 2 6 3
Ukupno časova i bodova na godini  20 20 6 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini  40    

 

Druga godina

 No   Naziv predmeta Semestar Aktivna nastava Ostali časovi ESPB
Pred.
Vežbe
12  Tehnologije prerade polimernih materijala, oprema i alati 3 2 2 0 5
13  Merni sistemi, reverzibilno inženjerstvo i CAQ 3 2 2 0 5
14  Priprema, planiranje i logistika proizvodnje 3 2 2 0 6
15  Inovacione tehnologije i proizvodni dizajn 3 2 2 0 5
16  Izborna pozicija 3 (bira 1 od 2) 3 2 2 0 6
   Programiranje NU mašina i sistema 3 2 2 0  
   Projektovanje livačkih procesa i alata 3 2 2 0  
17  Stručna praksa 2 3 0 0 6 3
18  Izborna pozicija 4 (bira 1 od 2) 4 2 2 1 6
   Modeliranje i baza podataka obradnih procesa 4 2 2 1  
   Brza izrada prototipova i alata 4 2 2 1  
19  Izborna pozicija 5 (bira 1 od 2) 4 2 2 1 7
   Automatizacija tehnoloških sistema i procesa 4 2 2 1  
   Izbor materijala i projektovanje tehnologije zavarivanja 4 2 2 1  
20  Strukovni master rad– primenjeni istraživački rad 4 0 12 0 12
21  Strukovni master rad– izrada i odbrana 4 0 0 5 5
Ukupno časova i bodova na godini  14 26 13 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini  40    

 

Detaljnije informacije o nastavnim predmetima na studijskom programu MSS-Proizvodno mašinstvo možete videti na sajtu Fakulteta tehničkih nauka (cilj, ishod, sadržaj, metodologija izvođenja nastave, literatura, formiranje ocene, izvođače nastave): http://ftn.uns.ac.rs/n491009882/proizvodno-masinstvo

Studijski program sadrži nastavne predmete čiji sadržaji obuhvataju izučavanje savremenih materijala, procesa projektovanja, tehnologija obrade i merenja, razvoja i eksploatacije mašina i alata, tehnika programiranja CNC mašina i robotskih sistema, primene tehnika reverzibilnog inženjerstva, 3D štampe i savremenih aditivnih tehnologija i dr.
U okviru izučavanja nastavnih predmeta obuhvaćena je primena informacionih tehnologija kroz projektovanje proizvoda (CAD, CAE), projektovanje, planiranje i upravljanje procesima proizvodnje (CAPP, CAM, PPC), upravljanje kvalitetom (CAQ), razvoj i upravljanje bazama podataka (DBMS), fabričke komunikacione sisteme za akviziciju i razmenu informacija, virtuelnu realnost, primenu Internet tehnologija i drugih elemenata Industrije 4.0.

Za više informacija o upisu i studiranju na Master strukovnim studijama možete se obratiti rukovodiocu studijskog programa: prof. dr Dejan Lukić, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.