Dana 18.05.2019. godine Fakultet tehničkih nauka i Departman za proizvodno mašinstvo posetili su đaci srednjih škola iz Republike Srbije i Republike Srpske.

Marketing služba Fakulteta tehničkih nauka je upoznala đake sa studijskim programima fakulteta, načinom polaganja prijemnog ispita, bodovanja i upisa na FTN.

Tokom posete đaci su se obišli su Laboratorije Departmana za proizvodno mašinstvo i upoznali se sa značajnim resursima koji su na raspolaganju studentima na osnovnim i master studijama na studijskom programu Proizvodno mašinstvo, među kojima su: mašina za ispitivanje zatezanja SHENCK 250kN, šarpijevo klatno, uređaji za merenje tvrdoće (Vikers, Brinel i Rokvel), svetlosni mikroskop Leitz-Orthoplan, uređaj za ultrazvučno zavarivanje plastike, mašine za 3D štampu (3DP printer - ZCorp 310 Plus, FDM printer - MakerBot 2 i Prusa Mk3 i SLA printer Form2), mašina za injekciono presovanje plastike ENGEL Victory 50 sa robotom za manipulaciju i pratećom opremom, CNC fleksibilna tehnološka ćelija za struganje INDEX GU 600, CNC obradni centrar za glodanje/bušenje Haidenraich & Harback FM38, Uređaj za merenje vibracija na ležajevima, prototip mašine za obradu sa paralelnom kinematikom, obradni sistem za glodanje zupčanika po metodi Pfauter, koordinatna merna mašina Zeiss Contura G2 sa softverom Calypso, 3D digitajzer Immersion Microscribe G2, termovizijska kamera, CNC elektroerozivna mašina za upuštanje sa punom elektrodom AgieCharmilles SP 1U i dr.

Pored toga đaci su obišli i kreativnu laboratoriju IDEALab gde su ih ugostili studenti proizvodnog mašinstva koji su uključeni u projekat izrade 3D multifunkcionalnog štampača, CNC mašine i Laser cutter-a. U okviru ove laboratorije đaci su mogli da koriste opremu za virtuelnu realnost i vide prototip mašine za 3D štampu koji su kreirali naši studenti.

Nastavnici i asistenti Departmana su kroz prikaz opreme koja se koristi na studijskom programu Proizvodno mašinstvo, pokazali njenu multifunkcionalnost i muldisciplinarnost za primenu u realnoj mašinskoj industriji, automobilskoj industriji i drugim oblastima kao što su medicina, građevina, elektroprivreda, poljoprivreda, vojska i dr.

Pored toga đaci su upoznati sa velikom potrebom privrede za inženjerima proizvodnog mašinstva i mogućnošću njihovog zaposlenja, što im garantuje siguran posao i budućnost.

image1

 

image2

Laboratorija za ispitivanje materijala

 

image3

Laboratorija za aditivne tehnologije

 

image4

Laboratorija za polimere

 

image5

Laboratorija za mašine alatke, FTS i automatizaciju projektovanja

 

image6

Laboratorija za Računarom integrisanu proizvodnju - CIM

 

image7

 

image8

Laboratorija za metrologiju, kvalitet i reverzibilni inženjering

 

image9

image10

Laboratorija za tehnologije obrade

 

image11

 

image12

IDEALab kreativna laboratorija