Predmet se u prva dva ispitna roka (Januar i Februar) polaže preko testa, u ostalim ispitnim rokovima se polaže usmeno-klasično odgovaranjem na tri pitanja, to važi od školske 2021/2022 godine. Za studente koji su predmet slušali u prethodnim školskim godinama (do školske 2020/2021) polaganje važi po prethodno utanačenim dogovorima, odnosno da svake godine u januarskom i februarskom ispitnom roku mogu da polažu preko testa.

U gradivo za polaganje ovog predmeta je uključeno i gradivo sa predavanja ali i gradivo sa vežbi, u odnosu 3:1. U nastavku možete pronaći ispitna pitanja, materijal i prezentacije sa predavanja i vežbi. Gradivo sa predavanja iz kompletno pokriven sa skriptama u nastavku.

 

Materijal sa predavanja (2023/2024)


Uvod, šta je to inženjerstvo površina (prezentacija)

Konvencionalne tehnologije nanošenja prevlaka

Osnovni pojmovi plazme

Tehnologije nanošenja prevlaka iz parne faze, plazma difuzioni i termalni sprejing procesi

Tvrde prevlake

Prevlake na bazi ugljenika

Kubni bor-nitrid

Nanokompozitne i nanoslojene prevlake

Termalne barijere

Problematika primene prevlaka na alatima za obradu materijala

Skening elektronska mikroskopija, ispitivanje hemijskog sastava prevlaka, EDS metoda

Materijal sa vežbi (2023/2024)


Vežba 1 - Merenje debljine prevlaka

Vežba 2 - Tvrdoća prevlaka

Vežba 3 - Ostale mehaničke osobine prevlaka

Vežba 4 - Adhezija prevlaka

Vežba 5 - Topografija površine

Vežba 6 - Tribologija prevlaka

Vežba 7 - Tribološka ispitivanja prevlaka

Vežba 7 - Izbor prevlaka

Projektni zadatak (2023/2024)


Projektni zadatak - Projektni zadatak je 12.1.2024. poslat svima na e-mail adresu koju ste dostavili.

Urađeni zadatak - Urađen zadatak treba odkucati i pripremiti u obliku word ili pdf fajla, i nazvati ga vašim imenom prezimenom i brojem indeksa. Na vašu e-mail poslat je link ka folderu u koji treba da ubacite (uploadujete) vaš urađen zadatak, samo prevlačenjem u folder.

Rok za predaju urađenog zadataka je do 19.01.2024. u 23:59. Nakon toga će se za svaku nedelju kašnjenja oduzimati po 5 bodova od maksimalnih (20) bodova zadataka.

Zadatke radite samostalno, jer će se to proveraviti i u slučaju prepisivanja i tuđeg rada na istim biće negativnih bodova. Molimo vas da ne zloupotrebljavajte google drive jel ostaje trag o tome ko je šta i kada radio.

Popravljanje bodova sa zadatka će moći naknadno da se radi usmeno u razgovoru sa predmetnim profesorom bez korišćenja literature.

Ispitna pitanja za školsku 2023/2024

 

Ostvareni broj bodova

Ostvareni broj predispitnihbodova  obaveza za studente koji su slušali predmet:

2023/2024 može da se vidi OVDE

2022/2023 može da se vidi OVDE

 

Informacije za prethodne generacije

Materijal do 2021/2022


Materijal sa predavanja

Materijal sa vežbi

Ispitna pitanja - školska 2021-2022

 

Materijal do 2020/2021


Materijal sa predavanja

Materijal sa vežbi

Ispitna pitanja - školska 2019/2020 i 2020/2021

 

Materijal do 2020


Ispitna pitanja - do školske 2018/2019

 

Dodatna literatura


Deo literature koja može biti od pomoći za savladavanje jednog dela gradiva iz inženjerstva površina se može skinuti sa sledećeg linka

Odabrana poglavlja iz knjige "Plazma depozicija zaštitnih prevlaka"