Poštovane kolege, ovde možete pronaći ispitna pitanja, prezentacije i materijal sa vežbi, kao i prezentacije sa predavanja. Postavljene su prezentacije sa svih predavanja iz drugog dela semestra.

Ispitna pitanja - školska 2016/2017

Ispitna pitanja - školska 2015/2016

Ispitna pitanja - ostale generacije

Prezentacije sa predavanja


Kubni bor nitrid

Prevlake na bazi ugljenika

Tvrde prevlake - jednoslojne prevlake

Nanokompozitne i nanoslojne prevlake

Problematika primene tvrdih prevlaka kod alata za obradu rezanjem

Termalne barijere

Materijal sa vežbi (2017/2018)


Vežba 2 - Merenje debljine prevlaka

Vežba 3 - Tvrdoća prevlaka

Vežba 4 - Ostale mehaničke osobine prevlaka

Vežba 5 - Adhezija prevlaka

Vežba 6 - Topografija površine, dodatni materijal-nije obavezan

Vežba 7 - Uvod u tribologiju

Vežba 8 - Tribološka ispitivanja

Vežba 9 - Ispitivanje X-zracima

Vežba 10 - Ispitivanje elektronima

Vežba 11 - Ispitivanje jonima

 

Zadatak iz profilometrije (materijali i uputstva)

 

Prezentacije sa vežbi (2016/2017)


Vežba 1 - Zašto se u mašinstvu primenjuje inženjersvo površina (osnove o tehnologijama obrade materijala) prezentacija, video snimci

Vežba 2 - Merenje debljine prevlaka

Vežba 3 - Tvrdoća prevlaka

Vežba 4 - Ostale mehaničke osobine prevlaka

Vežba 5 - Adhezija prevlaka

Vežba 6 - Topografija površine

Vežba 7 - Uvod u tribologiju

Vežba 8 - Tribološka ispitivanja

Vežba 9 - Ispitivanja X-zracima

Vežba 10 - Ispitivanje elektronima

Vežba 11 - Ispitivanje jonima