Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave iz predmeta na studijskim programima proizvodnog mašinstva, inženjerstva zaštite životne sredine i inženjerstva zaštite na radu na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama, koji pripadaju užim naučnim oblastima Katedre - Metrologija, kvalitet, pribori i ekološko inženjerski aspekti, odnosno Tribologija, održavanje i alati za obradu rezanjem. Pored nastavnih aktivnosti, Katedra ima aktivnu saradnju sa privredom kroz koju plasira svoja naučna znanja i rezultate istraživanja koji se kontinualno unapređuju i proširuju kroz naučno istraživačke projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou.

 

Šef katedre:
Dr Miodrag Hadžistević, redovni profesor

Članovi Katedre:

Dr Željko Santoši, docent, sekretar Katedre
Dr Igor Budak, redovni profesor
Dr Đorđe Vukelić, redovni profesor
Dr Ivan Matin, stručni saradnik-laborant
Dr Boris Agarski, vanredni profesor
Dr Branko Štrbac, vanredni profesor
Dr Milana Ilić Mićunović, docent
Dr Mario Šokac, docent,
MSc Miloš Ranisavljev, asistent
MSc Aleksandar Milošević, asistent

 

 

Katedra organizaciono uključuje tri laboratorije u okviru kojih se realizuje laboratorijski deo nastave, eksperimentalna naučno-istraživačka aktivnost i aktivnosti saradnje sa privredom: