Rukovodilac laboratorije:

Dr Milenko Sekulić, redovni profesor

Članovi laboratorije:

Dr Marin Gostimirović, redovni profesor
Dr Borislav Savković, vanredni profesor
Dr Dragan Rodić, docent
MSc Anđelko Aleksić, asistent
Radomir Dukić, laborant

 

Opis istraživačkih oblasti i ključnih naučno-stručnih programa
Osnovna delatnost Laboratorije je održavanje nastave na osnovnim, master i doktorskim akademskim i strukovnim studijama iz predmeta na studijskim programima koji pripadaju užoj naučnoj oblasti Procesi obrade skidanjem materijala: Tehnologija obrade rezanjem, Osnovi mašinskih tehnologija, Teorija obradnih procesa, Baze podataka obradnih procesa, Visokoproduktivne obrade, Ekološke tehnologije i sistemi, Verovatnoća, statistika i teorija inženjerskog eksperimenta, Eksperimentalne analize u bezbednosti i zdravlju na radu, Metode planiranja i obrade eksperimenata, Inteligentni obradni procesi, Modelovanje i simulacija procesa obrade skidanjem materijala, Metode projektovanja i istraživanja u proizvodnom inženjerstvu, Primena veštačke inteligencije u obradi skidanjem materijala, Stanje i trend razvoja u obradi skidanjem materijala.

Oblast aktivnosti Laboratorije su: ispitivanje i praćenje tehno-ekonomskih karakteristika procesa obrade rezanjem, sprovođenje profesionalne obuke u mašinskoj industriji za konvencionalne tehnologije u obradi skidanjem materijala, uvođenje savremenih rešenja u konkretne industrijske uslove, projektovanje i obrada specifičnih delova i sklopova i sl. U tom kontekstu, Laboratorija za konvencionalne tehnologije obrade skidanjem materijala je u mogućnosti da sprovodi realizaciju, edukaciju i istraživanja vezana za:

  • Obradljivost normalnih i teškoobradljivih materijala, odnosno definisanje merodavnih elemenata režima obrade, pravilan izbor alata, SHP, kao i drugih parametara neophodnih za ekonomičnu obradu takvih materijala.
  • Merenje sila i temperatura rezanja kod svih postupaka obrade koji se primenjuju u industrijskoj praksi.
  • Ispitivanje kvaliteta obrađene površine u funkciji materijala obratka i postupka obrade.
  • Optimalan izbor sredstava za hlađenje i podmazivanje, koja se koriste pri obradama rezanjem.
  • Ispitivanja naprednih materijala reznih alata, sa ciljem njihove ekonomične primene pri rezanju postojećih i novih materijala predmeta obrade.
  • Primenu naprednih (inovacionih) postupaka obrade u savremenoj metaloprerađivačkoj industriji, kao što su: visokobrzinske obrade, tvrde obrade, mikroobrade, suve i približno suve obrade, hibridne obrade, višeprocesne (multitasking) obrade, obrade u jednom hodu (prolazu), itd...
  • Modeliranje i optimizaciju izlaznih karakteristika procesa obrade, radi povećanja kvaliteta i produktivnosti, odnosno smanjenja troškova obrade.
  • Profesionalnu obuku radnika u metalskoj industriji, sa ciljem: uvođenja inovacionih rešenja obrade u konkretne industrijske uslove, primene savremenih obradnih sistema, itd...
  • Projektovanje i mašinska obrada specifičnih delova i sklopova.

Lista ključne opreme

Laboratorija za konvencionalne tehnologije obrade skidanjem materijala, između ostalog, poseduje sledeću opremu:
- vertikalna glodalica FSS-GVK-3,
- radijalna bušilica TL S1300,
- brusilica za ravno brušenje,
- univerzalni strug,
- merno-akvizicionu opremu (razne vrste senzora za merenje sila i temperatura rezanja, A/D kartice, softver za merenje i akviziciju eksperimentalnih podatka),
- itd....