Rukovodilac laboratorije:

Dr Marin Gostimirović, redovni profesor

 

Članovi laboratorije:

Dr Pavel Kovač, redovni profesor

Dr Milenko Sekulić, redovni profesor

Dr Borislav Savković, docent

MSc Anđelko Aleksić, asistent

MSc Dragan Rodić, istraživač saradnik

MSc Nenad Kulundžić, istraživač saradnik

Radomir Dukić, laborant

 

Opis istraživačkih oblasti i ključnih naučno-stručnih programa
Osnovna delatnost Laboratorije je održavanje nastave na osnovnim, master i doktorskim akademskim i strukovnim studijama iz predmeta na studijskim programima koji pripadaju užoj naučnoj oblasti Procesi obrade skidanjem materijala: Tehnologija obrade rezanjem, Osnovi mašinskih tehnologija, Teorija obradnih procesa, Baze podataka obradnih procesa, Visokoproduktivne obrade, Ekološke tehnologije i sistemi, Verovatnoća, statistika i teorija inženjerskog eksperimenta, Eksperimentalne analize u bezbednosti i zdravlju na radu, Metode planiranja i obrade eksperimenata, Inteligentni obradni procesi, Modelovanje i simulacija procesa obrade skidanjem materijala, Metode projektovanja i istraživanja u proizvodnom inženjerstvu, Primena veštačke inteligencije u obradi skidanjem materijala, Stanje i trend razvoja u obradi skidanjem materijala.
Oblast aktivnosti Laboratorije su: ispitivanje i praćenje tehno-ekonomskih karakteristika procesa obrade rezanjem, sprovođenje profesionalne obuke u mašinskoj industriji za konvencionalne tehnologije u obradi skidanjem materijala, uvođenje savremenih rešenja u konkretne industrijske uslove, projektovanje i obrada specifičnih delova i sklopova i sl. U tom kontekstu, Laboratorija za konvencionalne tehnologije obrade skidanjem materijala je u mogućnosti da sprovodi realizaciju, edukaciju i istraživanja vezana za:

  • Obradljivost normalnih i teškoobradljivih materijala, odnosno definisanje merodavnih elemenata režima obrade, pravilan izbor alata, SHP, kao i drugih parametara neophodnih za ekonomičnu obradu takvih materijala.
  • Merenje sila i temperatura rezanja kod svih postupaka obrade koji se primenjuju u industrijskoj praksi.
  • Ispitivanje kvaliteta obrađene površine u funkciji materijala obratka i postupka obrade.
  • Optimalan izbor sredstava za hlađenje i podmazivanje, koja se koriste pri obradama rezanjem.
  • Ispitivanja naprednih materijala reznih alata, sa ciljem njihove ekonomične primene pri rezanju postojećih i novih materijala predmeta obrade.
  • Primenu naprednih (inovacionih) postupaka obrade u savremenoj metaloprerađivačkoj industriji, kao što su: visokobrzinske obrade, tvrde obrade, mikroobrade, suve i približno suve obrade, hibridne obrade, višeprocesne (multitasking) obrade, obrade u jednom hodu (prolazu), itd...
  • Modeliranje i optimizaciju izlaznih karakteristika procesa obrade, radi povećanja kvaliteta i produktivnosti, odnosno smanjenja troškova obrade.
  • Profesionalnu obuku radnika u metalskoj industriji, sa ciljem: uvođenja inovacionih rešenja obrade u konkretne industrijske uslove, primene savremenih obradnih sistema, itd...
  • Projektovanje i mašinska obrada specifičnih delova i sklopova.

Lista ključne opreme

Laboratorija za konvencionalne tehnologije obrade skidanjem materijala, između ostalog, poseduje sledeću opremu: vertikalnu glodalicu FSS-GVK-3, radijalnu bušilicu TL S1300, brusilicu, univerzalni strug, merno-akvizicionu opremu (razne vrste senzora za merenje sila i temperatura rezanja, A/D kartice, softver za merenje i akviziciju eksperimentalnih podatka), itd....