Back to Top
Tehnologija livenja - rezultati kolokvijuma održanog 12/07/2019 12 jul 2019 Autor Vladimir Terek
Rezultati kolokvijuma i konačne ocene ispita iz Projektovanja tehnolokih procesa 12 jul 2019 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati ispita iz predmeta "Merenje i kvalitet" - JUL 12 jul 2019 Autor Dr Branko Štrbac
Rezultati ispita iz VPuTPD 11 jul 2019 Autor Ognjan Lužanin
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Zaštita na radu na mašinama za obradu materijala 11 jul 2019 Autor Miloš Knežev
Tehnologija mašinogradnje 11 jul 2019 Autor Dr Mladomir Milutinović
Tehnologija livenja - rezultati testa održanog 10/07/2019 10 jul 2019 Autor Dr Lazar Kovačević
Poslednji rok za predaju grafičkog rada iz Projektovanja tehnoloških procesa 10 jul 2019 Autor Dr Dejan Lukić
Termička obrada 10 jul 2019 Autor Dragan Kukuruzović
Rezultati ispita iz Integrisanih CAPP sistema i TBP 09 jul 2019 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati pismenog ispita iz Projektovanja tehnoloških procesa i trenutni rezultati 09 jul 2019 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati ispita "Materijali u mašinstvu"- poziv na usmeni 09 jul 2019 Autor Mirjana Trivković
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Obradni i tehnološki sistemi 09 jul 2019 Autor Miloš Knežev
Rezultati ispita "Tehnologija mašinogradnje"- deo zavarivanje 09 jul 2019 Autor Mirjana Trivković
Termin kolokvijuma iz Projektovanja tehnoloških procesa, Tehnološke logistike i preduzetništva i Preduzetništva u malim i srednjim preduzećima 09 jul 2019 Autor Dr Dejan Lukić
Termička obrada - materijali u inženjerstvu 08 jul 2019 Autor Dragan Kukuruzović
Tehnologija obrade rezanjem, rezultati ispita 06.07.2019. 08 jul 2019 Autor Anđelko Aleksić
Rezultati ispita - Materijali u inženjerstvu - I deo - Materijali 08 jul 2019 Autor Miroslav Dramićanin
Tehnologija livenja - Termin kolokvijuma 08 jul 2019 Autor Vladimir Terek
Ispit iz VPuTPD - promena učionice 08 jul 2019 Autor Ognjan Lužanin
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Projektovanje mašina alatki 08 jul 2019 Autor Miloš Knežev
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Bezbednost i zaštita na radu sa opremom za rad 08 jul 2019 Autor Miloš Knežev
Mašinski materijali - Rezultati ispita (Julski rok) 05 jul 2019 Autor Milan Pećanac
Obaveštenje - Automatizacija u proizvodnom mašinstvu 05 jul 2019 Autor Miloš Knežev
Tehnologija livenja - Obaveštenje u vezi trećeg termina kolokvijuma 05 jul 2019 Autor Vladimir Terek
Tehnologija livenja - rezultati kolokvijuma održanog 04/07/2019 05 jul 2019 Autor Vladimir Terek
Obaveštenje - Zaštita na radu na mašinama za obradu materijala 04 jul 2019 Autor Miloš Knežev
STSM 2 - Rezultati ispita (Julski rok) 04 jul 2019 Autor Milan Pećanac
ZNR u metalurgiji i pri termohemijskoj obradi metala - Rezultati ispita 03 jul 2019 Autor Miroslav Dramićanin
OMT2 objedinjeni rezultati jul 2019 02 jul 2019 Autor Dr Plavka Skakun
Tehnologija livenja - Termin kolokvijuma 02 jul 2019 Autor Vladimir Terek
Obaveštenje - Automatizacija u proizvodnom mašinstvu 02 jul 2019 Autor Miloš Knežev
"Osnove mašinskih tehnologija 1", rezultati ispita 29.06.2019. 01 jul 2019 Autor Anđelko Aleksić
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Automatizacija u proizvodnom mašinstvu 01 jul 2019 Autor Miloš Knežev
Tehnologija zavarivanja - Rezultati ispita 30.06.2019. 01 jul 2019 Autor Milan Pećanac
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta AUTOMATSKI FLEKSIBILNI TEHNOLOŠKI SISTEMI 28 jun 2019 Autor Miloš Knežev
Rezultati ispita iz predmeta "Merenje i kvalitet" - JUN 27 jun 2019 Autor Dr Branko Štrbac
Anketa - Kolokvijum iz predmeta Tehnologija livenja 27 jun 2019 Autor Vladimir Terek
Rezultati kolokvijuma i konačni rezultati ispita iz Projektovanja tehnoloških procesa 26 jun 2019 Autor Dr Dejan Lukić
O B A V E Š T E Nj E! Za studente koji slušaju grupu predmeta ZAVARIVANJE 26 jun 2019 Autor Milan Pećanac
Rezultati ispita iz predmeta ZAŠTITA NA RADU NA MAŠINAMA ZA OBRADU MATERIJALA 26 jun 2019 Autor Miloš Knežev
Rezultati ispita "Materijali u mašinstvu"- poziv na usmeni 26 jun 2019 Autor Mirjana Trivković
Tehnologija livenja - Rezultati ispita održanog 25/6/2019 25 jun 2019 Autor Dr Lazar Kovačević
VPuTPD Zaključene ocene 25 jun 2019 Autor O. Lužanin
Tehnologija livenja - rezultati kolokvijuma održanog 21/06/2019 25 jun 2019 Autor Vladimir Terek
Termička obrada 25 jun 2019 Autor Dragan Kukuruzović
Inzenjerstvo povrsina - Ispit odrzan 22.06.2019. 25 jun 2019 Autor Dr Pal Terek
Tehnologija mašinogradnje - dopuna 25 jun 2019 Autor Dr Mladomir Milutinović
Tehnologija mašinogradnje- Ukupni rezultati i ocena. 24 jun 2019 Autor Dr Mladomir Milutinović
Rezultati kolokvijuma iz Integrisanih CAPP sistema i TBP 24 jun 2019 Autor Dr Dejan Lukić

Strana 1 od 5