Back to Top
 
 
Materijali u inžanjerstvu - Termička obrada 28 septembar 2020 Autor Dragan Kukuruzović
Rezultati pismenog ispita iz Projektovanja tehnoloških procesa koji je održan 26.9.2020. 28 septembar 2020 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati ispita "Elektromašinski materijali"-24.09.2020 25 septembar 2020 Autor Mirjana Trivković
Rezultati ispita "Materijali u mašinstvu"-25.09.2020 25 septembar 2020 Autor Mirjana Trivković
Mašinski materijali - Rezultati ispita i poziv na usmeni Iktobarski rok 22.09.2020. 25 septembar 2020 Autor Milan Pećanac
Tehnologija obrade rezanjem - Ispit 24.09.2020. 24 septembar 2020 Autor Anđelko Aleksić
Rezultati usmenog dela ispita iz predmeta Automatski fleksibilni tehnološki sistemi 24 septembar 2020 Autor Miloš Knežev
OBAVEŠTENJE - Projektovanje mašina alatki 24 septembar 2020 Autor Miloš Knežev
Obaveštenje - Bezbednost i zaštita na radu sa opremom za rad 24 septembar 2020 Autor Miloš Knežev
Termin kolokvijuma iz Projektovanja tehnoloških procesa i Tehnološke logistike i preduzetništva 24 septembar 2020 Autor Dr Dejan Lukić
Obaveštenje - Automatizacija u proizvodnom mašinstvu 22 septembar 2020 Autor Miloš Knežev
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Automatizacija u proizvodnom mašinstvu 21 septembar 2020 Autor Miloš Knežev
Rezultati ispita "Tehnologija zavarivanja"-21.09.2020 21 septembar 2020 Autor Mirjana Trivković
Osnovi mašinskih tehnologija 1 - Ispit 19.09.2020. 21 septembar 2020 Autor Anđelko Aleksić
Osnovi mašinskih tehnologija 1 - Rezultati testa (DEO 1 - Tehnologije livenja) održanog 19/9/2020 19 septembar 2020 Autor Dr Lazar Kovačević
Obaveštenje - Automatski fleksibilni tehnološki sistemi 19 septembar 2020 Autor Miloš Knežev
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Automatski fleksibilni tehnološki sistemi 18 septembar 2020 Autor Miloš Knežev
Rezultati ispita iz predmeta "Merenje i kvalitet" - OKTOBAR 2020 17 septembar 2020 Autor Dr Branko Štrbac
Ispit iz VPuTPD 15.09.2020. 16 septembar 2020 Autor Ognjan Lužanin
Rezultati ispita "Tehnologija mašinogradnje"- deo zavarivanje 16 septembar 2020 Autor Mirjana Trivković
Rezultati kolokvijuma iz Tehnološke logistike i preduzetništva 16 septembar 2020 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati kolokvijuma i konačni rezultati ispita iz Projektovanja tehnoloških procesa 16 septembar 2020 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati ispita "Materijali u mašinstvu"-11.09.2020 15 septembar 2020 Autor Mirjana Trivković
Rezultati ispita iz predmeta ZAŠTITA NA RADU NA MAŠINAMA ZA OBRADU MATERIJALA 15 septembar 2020 Autor Cvijetin Mlađenović
Ispit iz VPuTPD 15.09. Termin i učionica 14 septembar 2020 Autor Ognjan Lužanin
Termička obrada 14 septembar 2020 Autor Dragan Kukuruzović
Mašinski materijali - Rezultati ispita i poziv na usmeni Septembarski rok 08.09.2020. 14 septembar 2020 Autor Milan Pećanac
Rezultati ispita "Elektromašinski materijali"-10.09.2020 14 septembar 2020 Autor Mirjana Trivković
Termička obrada - materijali u inženjerstvu 14 septembar 2020 Autor Dragan Kukuruzović
Termin kolokvijuma iz Tehnološke logistike i preduzetništva u septembartskom ispitnom roku 14 septembar 2020 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati ispita i termin kolokvijuma iz Projektovanja tehnoloških procesa 14 septembar 2020 Autor Dr Dejan Lukić
Obaveštenje - Obradni i tehnološki sistemi 14 septembar 2020 Autor Miloš Knežev
Tehnologija obrade rezanjem - Ispit 10.09.2020. 11 septembar 2020 Autor Anđelko Aleksić
Termin kolokvijuma iz Tehnološke logistike i preduzetništva 11 septembar 2020 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Projektovanje mašina alatki 10 septembar 2020 Autor Miloš Knežev
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Bezbednost i zaštita na radu sa opremom za rad 10 septembar 2020 Autor Miloš Knežev
Osnovi mašinskih tehnologija 1 - Ispit 05.09.2020. 09 septembar 2020 Autor Anđelko Aleksić
Rezultati ispita "Tehnologija zavarivanja"-07.09.2020 07 septembar 2020 Autor Mirjana Trivković
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Automatizacija u proizvodnom mašinstvu 07 septembar 2020 Autor Miloš Knežev
Projektovanje tehnoloških procesa-Rezultati kolokvijuma, konačni rezultati i upis ocena 04 septembar 2020 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Automatski fleksibilni tehnološki sistemi 04 septembar 2020 Autor Miloš Knežev
Rezultati ispita "Elektromašinski materijali"-28.08.2020 03 septembar 2020 Autor Mirjana Trivković
Rezultati ispita "Materijali u mašinstvu"-29.08.2020 03 septembar 2020 Autor Mirjana Trivković
Tehnologija livenja - Rezultati ispita održanog 1/9/2020 03 septembar 2020 Autor Dr Lazar Kovačević
Rezultati ispita iz predmeta "Merenje i kvalitet" - SEPTEMBAR 2020 02 septembar 2020 Autor Dr Branko Štrbac
Mašinski materijali - Rezultati ispita i poziv na usmeni Avgustovski rok 27.08.2020. 02 septembar 2020 Autor Milan Pećanac
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Obradni i tehnološki sistemi 02 septembar 2020 Autor Miloš Knežev
Ispit iz VPuTPD 01.09.2020. 01 septembar 2020 Autor Ognjan Lužanin
Rezultati kolokvijuma - Automatizacija u proizvodnom mašinstvu - CAD 01 septembar 2020 Autor Miloš Knežev
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Automatski fleksibilni tehnološki sistemi 01 septembar 2020 Autor Miloš Knežev

Strana 1 od 9