Back to Top
Numeričke simulacije procesa proizvodnje
Projektovanje i izrada alata
Vrhunska merna oprema
Nanošenje zaštitnih prevlaka
Održavanje mašina i uređaja
Dobro opremljene laboratorije
Obrade skidanjem strugotine
Ispitivanje strukture materijala
Alati za obradu rezanjem
3D štampa
Ispitivanje uzroka havarija
Osnovi mašinskih tehnologija 1 - Termin testa iz livenja 26 maj 2019 Autor Dr Lazar Kovačević
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Automatski fleksibilni tehnološki sistemi 13 maj 2019 Autor Miloš Knežev
Rezultati kolokvijuma OMT2 - deo deformisanje održanog 11.05.2019. 13 maj 2019 Autor Dr Plavka Skakun
Osnovi mašinskih tehnologija 1 - Rezultati testa održanog 09/05/2019 11 maj 2019 Autor Dr Lazar Kovačević
O B A V E Š T E NJ E - Automatski fleksibilni tehnološki sistemi - kolokvijum 08 maj 2019 Autor Miloš Knežev
Tehnologije zavarivanja- Rezultati I kolokvijuma 26 april 2019 Autor Mirjana Trivković
Rezultati I kolokvijuma Iz predmeta "Merenje i kvalitet" 25 april 2019 Autor Dr Branko Štrbac
Materijali u mašinstvu- Rezultati ispita i poziv na usmeni 20 april 2019 Autor Mirjana Trivković
Mašinski materijali - Rezultati ispita (Aprilski rok) 19 april 2019 Autor Milan Pećanac
Rezultati prvog kolokvijuma iz Projektovanja tehnoloških procesa 19 april 2019 Autor Dr Dejan Lukić
Elektromašinski materijali- Rezultati ispita 19 april 2019 Autor Mirjana Trivković
BAVEŠTENJE U VEZI POSETE KOMPANIJI CARLSBER U ČELAREVU 17 april 2019 Autor Miroslav Dramićanin
OBAVEŠTENJE - Tehnologija zavarivnja 17 april 2019 Autor Mirjana Trivković
Rezultati ispita-Materijali u inženjerstvu- deo Materijali (12.04.2019) 15 april 2019 Autor Mirjana Trivković
Usmeni ispit iz predmeta PROJEKTOVANJE MAŠINA ALATKI 14 april 2019 Autor Cvijetin Mlađenović
Inženjerstvo površina - Rezultati ispita održanog 13.4.2019. 14 april 2019 Autor Dr Pal Terek
Termička obrada 13 april 2019 Autor Dragan Kukuruzović
Rezultati ispita iz predmeta Projektovanje alata za TPD pomoću računara održanog 12.04.2019 12 april 2019 Autor Dr Dejan Movrin
1. kolokvijum iz VPuTPD 11 april 2019 Autor Ognjan Lužanin
Projektovanje tehnologije livenja - rezultati ispita održanog 10/4/2019 11 april 2019 Autor Dr Lazar Kovačević
Usmeni ispit iz predmeta AUTOMATIZACIJA U PROIZVODNOM MAŠINSTVU 11 april 2019 Autor Cvijetin Mlađenović
Rezultati popravnog kolokvijuma "Tehnologija obrade rezanjem", održanog dana 08.04.2019. 10 april 2019 Autor Anđelko Aleksić
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Obradni i tehnološki sistemi 09 april 2019 Autor Miloš Knežev
Rezultati ispita iz predmeta Zaštita na radu na mašinama za obradu materijala 09 april 2019 Autor Miloš Knežev
Za studente 4 godine - Poseta pivari Carlsberg 08 april 2019 Autor Miroslav Dramićanin
Rezultati ispita Tehnologija plastičnog deformisanja održanog 08.04.2019. 08 april 2019 Autor Dr Plavka Skakun
Rezultati kolokvijuma - Automatizacija u proizvodnom mašinstvu 08 april 2019 Autor Miloš Knežev
Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Kompozitni materijali 06 april 2019 Autor Miroslav Dramićanin
Osnovi mašinskih tehnologija - Rezultati testa održanog 04/04/2019 04 april 2019 Autor Dr Lazar Kovačević
Tehnologija mašinogradnje- deo Deformisanje 04 april 2019 Autor Dr Mladomir Milutinović
Rezultati 1. kolokvijuma (deo RE) iz predmeta REiCAQ održanog 02.04.02019. godine 04 april 2019 Autor Mario Šokac
Popravni kolokvijum "Tehnologija obrade rezanjem" 04 april 2019 Autor Anđelko Aleksić
O B A V E Š T E NJ E - Automatizacija u proizvodnom mašinstvu 04 april 2019 Autor Miloš Knežev
Termin kolokvijuma iz Tehnološke logistike i preduzetništva 02 april 2019 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati I kolokvijuma "Tehnologija obrade rezanjem", održanog dana 25.03.2019. 28 mart 2019 Autor Anđelko Aleksić
Obaveštenje o usmeniom delu ispita i upisu ocena iz PPiMM 26 mart 2019 Autor Željko Santoši
Projektovanje tehnologije livenja - rezultati 21 mart 2019 Autor Dr Lazar Kovačević
Rezultti ispita iz predmeta Zaštita na radu na mašinama za obradu materijala 20 mart 2019 Autor Miloš Knežev
O B A V E Š T E NJ E - Projektovanje mašin alatki 18 mart 2019 Autor Miloš Knežev
O B A V E Š T E NJ E - Obradni i tehnološki sistemi 18 mart 2019 Autor Miloš Knežev
O B A V E Š T E NJ E - Automatizacija u proizvodnom mašinstvu 18 mart 2019 Autor Miloš Knežev
OBAVEŠTENJE - Automatski fleksibilni tehnološki sistemi - VEŽBE 15 mart 2019 Autor Miloš Knežev
Zaštita na radu u metalurgiji i pri termohemijskoj obradi metala - Rezultati testa 06 mart 2019 Autor Dr Lazar Kovačević
Savremene tehnologije livenja - rezultati testa 28/02/2019 28 februar 2019 Autor Dr Lazar Kovačević
Savremene tehnologije livenja - termin testa 26 februar 2019 Autor Dr Lazar Kovačević
Inženjerstvo površina - Rezultati testa 2018-02-19 20 februar 2019 Autor Dr Aleksandar Miletić
TSSM- rezultati ispita 20 februar 2019 Autor Danka Labus-Zlatanović
Rezultati ispita-Materijali u inženjerstvu- deo Materijali 19 februar 2019 Autor Mirjana Trivković
Materijali u mašinstvu-Rezultati ispita i poziv na usmeni 18 februar 2019 Autor Mirjana Trivković
Inženjerstvo površina - Test broj 3 15 februar 2019 Autor Dr Aleksandar Miletić

Strana 1 od 3