Članovi laboratorije:

Dr Sebastian Baloš , vanredni profesor, šef Laboratorije
Dr Dragan Rajnović , docent
Danka Labus, mast. inž. maš., asistent
Miroslav Dramićanin, mast. inž. maš, asistent
Petar Janjatović, mast. inž. maš, asistent
Milan Pećanac, dipl. inž. maš, saradnik u nastavi
Mirjana Ristić, dipl. inž. maš, saradnik u nastavi

Stanislav Simić, tehničar

Stevan Vaselek, laborant

 

Laboratorijske mogućnosti za saradnju sa industrijom uključuju:

• Tehnologija zavarivanja sa aspekta uvođenja savremenih tehnologija zavarivanja, niže deformacija posle zavarivanja , povećanje produktivnosti i kvaliteta zavarivanja;
• Izbor osnovnog materijala i materijala elektroda za različite proizvode ;
• Izbor osnovnovne i dodatne opreme za zavarivanje
• Pružanje sertifikata i ekspertizu rada u tehnologiji zavarivanja;
• Periodična sertifikacija zavarivača za njihovo zavarivanje;
• Obuka inženjera - specijalista, stručnjaka i zavarivača;
• Zavarivanje različitih metala i legura primenom različitih tehnika ;
• Re - obrazovanje u tehnici zavarivanja