Materijal sa predavanja i vežbi

 

Kolokvijum I obuhvata Predavanja od 1 do 8 i vežbe 1 do 6.

 

Kolokvijum II obuhvata Predavanja od 9 do 15 i vežbe od 7 do 10.

Prilozi:
Preuzmi datoteku (1  Vežbe (Merna Ruka).pdf)Vežbe 1 - Merna Ruka878 kB
Preuzmi datoteku (Predavanje 1 novo - Uvod i oblasti primene sistema za 3D digitalizaciju.pdf)Predavanje 1 novo - Uvod i oblasti primene sistema za 3D digitalizaciju.pdf4662 kB
Preuzmi datoteku (Predavanje 10 novo - Pre-procesiranje rezultata 3D-digitalizacije - Filtriranje i uravnavanje.pdf)Predavanje 10 novo - Pre-procesiranje rezultata 3D-digitalizacije - Filtriranje i uravnavanje.pdf2702 kB
Preuzmi datoteku (Predavanje 11 novo - Pre-procesiranje rezultata 3D-digitalizacije - Segmentacija i registracija.pdf)Predavanje 11 novo - Pre-procesiranje rezultata 3D-digitalizacije - Segmentacija i registracija.pdf2713 kB
Preuzmi datoteku (Predavanje 12 novo - Pre-procesiranje rezultata 3D-digitalizacije - Redukcija.pdf)Predavanje 12 novo - Pre-procesiranje rezultata 3D-digitalizacije - Redukcija.pdf3807 kB
Preuzmi datoteku (Predavanje 13 novo - Izbor adekvatne metode-sistema za 3D digitalizaciju.pdf)Predavanje 13 novo - Izbor adekvatne metode-sistema za 3D digitalizaciju.pdf898 kB
Preuzmi datoteku (Predavanje 14 novo - Rekonstrukcija povrsina.pdf)Predavanje 14 novo - Rekonstrukcija povrsina.pdf2927 kB
Preuzmi datoteku (Predavanje 15 novo - CAD inspekcija.pdf)Predavanje 15 novo - CAD inspekcija.pdf4433 kB
Preuzmi datoteku (Predavanje 2 novo - Podela metoda 3D digitalizacije.pdf)Predavanje 2 novo - Podela metoda 3D digitalizacije.pdf786 kB
Preuzmi datoteku (Predavanje 3 novo - Kontaktne metode 3D digitalizacije - Merne ruke.pdf)Predavanje 3 novo - Kontaktne metode 3D digitalizacije - Merne ruke.pdf4036 kB
Preuzmi datoteku (Predavanje 4 novo - Kontaktne metode 3D digitalizacije - KMM.pdf)Predavanje 4 novo - Kontaktne metode 3D digitalizacije - KMM.pdf3759 kB
Preuzmi datoteku (Predavanje 5 novo - Beskontaktne refleksivne metode - TOF, Fazni skeneri, Interferometrija i druge metode.pdf)Predavanje 5 novo - Beskontaktne refleksivne metode - TOF, Fazni skeneri, Interferometrija i druge metode.pdf4222 kB
Preuzmi datoteku (Predavanje 6 novo - Beskontaktne refleksivne metode - Laserska triangulacija.pdf)Predavanje 6 novo - Beskontaktne refleksivne metode - Laserska triangulacija.pdf3320 kB
Preuzmi datoteku (Predavanje 7 novo - Beskontaktne refleksivne metode - Viselinijska triangulacija.pdf)Predavanje 7 novo - Beskontaktne refleksivne metode - Viselinijska triangulacija.pdf1883 kB
Preuzmi datoteku (Predavanje 8 novo - Beskontaktne refleksivne metode - Fotogrametrija.pdf)Predavanje 8 novo - Beskontaktne refleksivne metode - Fotogrametrija.pdf7058 kB
Preuzmi datoteku (Predavanje 9 novo - Beskontaktne transmisivne metode.pdf)Predavanje 9 novo - Beskontaktne transmisivne metode.pdf3097 kB
Preuzmi datoteku (Predavanje 9a novo - Artefakti i segmentacija slike.pdf)Predavanje 9a novo - Artefakti i segmentacija slike.pdf2348 kB
Preuzmi datoteku (Vežbe 10 CAD inspekcija.pdf)Vežbe 10 CAD inspekcija.pdf1106 kB
Preuzmi datoteku (Vežbe 2 - Koordinatna merna mašina.pdf)Vežbe 2 - Koordinatna merna mašina.pdf930 kB
Preuzmi datoteku (Vežbe 3-4 - Strukturno svetlo.pdf)Vežbe 3-4 - Strukturno svetlo.pdf1267 kB
Preuzmi datoteku (Vežbe 5-6 Fotogrametrija I i II deo .pdf)Vežbe 5-6 Fotogrametrija I i II deo .pdf2363 kB
Preuzmi datoteku (Vežbe 7 M3DD (CT).pdf)Vežbe 7 M3DD (CT).pdf2138 kB
Preuzmi datoteku (Vežbe 8 MeshLab .pdf)Vežbe 8 MeshLab .pdf1161 kB
Preuzmi datoteku (Vežbe 9 (pre-procesiranje oblaka tačaka GOM inspect).pdf)Vežbe 9 (pre-procesiranje oblaka tačaka GOM inspect).pdf893 kB