Poštovane kolege, u nastavku se nalaze ispitna pitanja, prezentacije i materijali sa predavanja koji se koriste za savladavanje gradiva sa ovog predmeta. Predmet se sastoji iz dva dela koji se polažu odvojeno.

Deo predmeta termička obrada se polaže preko pismenog dela ispita na kojem se rade zadaci savladavani na vežbama (nosi 20 bodova) i usmenog dela ispita na kojem se polaganje vrši odgovaranjem na dva pitanja (nosi 25 bodova).

Deo predmeta inženjerstvo površina Umesto pismenog dela ispita iz dela inženjerstvo površina se kod kuće radi i zadatak iz izbora prevlaka za određenu namenu. Za taj zadatak se obično zadaje rok od nedelju dana (nosi 20 bodova). Teorijski deo iz inženjerstva površina se polaže u vidu kratkog testa od 10 pitanja koji se radi oko 15 minuta (nosi 25 bodova). U teorijski deo iz inženjerstva površina ulazi i gradivo sa vežbi u količini od 1/3 ukupnog gradiva sa inženjerstva površina.

 U ukupnu ocenu ulaze i bodovi sa prisustva na predavanjima maksimalno 10.

Svaki deo ispita se može polagati nezavisno.

Termička obrada


 

Ispitna pitanja iz dela Termička obrada možete preuzeti ovde.

 

Materijal sa predavanja

Prezentaciju sa predavanja možete preuzeti ovde.

Materijal sa vežbi

Vežba 1 - Zagrevanje i hlađenje (prezentacija, skripta)

Vežba 2 - Žarenja (prezentacija, skripta)

Vežba 3 - Poboljšavanje (prezentacija, skripta)

Vežba 4 - Površinsko ojačavanje (prezentacija, skripta)

Dijagrami i tablice

 

Inženjerstvo površina


 

Materijal sa predavanja

Predavanje 1 - Osnove o inženjerstvu površina, konvencionalne tehnologije nanošenja prevlaka (skripta)

Predavanje 2 - Osnove o inženjerstvu površina, Nanošenje prevlaka iz parne faze i plazma procesi (skripta)

Predavanje 3 - Savremene tribološke i zaštitne prevlake (skripta)

       Predavanje 4 - Problematika primene prevlaka na alatima za obradu materijala (skripta)

Materijal sa vežbi

Vežba 1 - Debljina,mehaničke karakteristike i adhezija prevlaka (skripta)

Vežba 2 - Topografija površine, tribologija i tribološka ispitivanja prevlaka (skripta)

Vežba 3 - Skening elektronska mikroskopija, hemijske analize prevlaka, EDS i izbor prevlaka (skripta)

        Vežba 3 - Izbor prevlaka (prezentacija, 1.zad., 2.zad.,3.zad., 4.zad.)

Projektni Zadatak

Zadatak - E-mail sa projektnim zadatkom je poslat 26.3.2024. svima na e-mail adresu koju ste nam dostavili u anketi. Skinite taj fajl i možete da počnete da radite. Oni koji imaju gmail nalog taj fajl mogu da vide i u google drive u folderu Shared with me.

Urađeni zadatak - Urađen zadatak treba odkucati i pripremiti u obliku word ili pdf fajla, i nazvati ga vašim imenom prezimenom i brojem indeksa. Na vašu e-mail će biti poslat link ka folderu u koji treba da ubacite (uploadujete) vaš urađen zadatak, samo prevlačenjem u folder. Oni koji imaju gmail nalog taj folder će moći da vide i u google drive u folderu Shared with me, videće podeljen folder sa svojim imenom i prezimenom i brojem indeksa.

Rok za predaju urađenog zadataka je 2.4.2023. godine u 23:59h. Nakon toga će se za svaku nedelju kašnjenja oduzimati po 5 bodova od maksimalnih bodova zadataka.

Zadatke radite samostalno, jer će se to proveraviti i u slučaju prepisivanja i tuđeg rada na istim biće negativnih bodova. Molimo vas da ne zloupotrebljavajte google drive jel ostaje trag o tome ko je šta i kada radio. Konsultacija vezano za projektne zadatke sa predmetnim nastavnicama nemojte tražiti.

Popravljanje bodova sa zadatka će moći naknadno da se radi usmeno u razgovoru sa predmetnim profesorom bez korišćenja literature.

Ostvareni broj bodova na predmetu za generaciju:
                                                                                   2022/2023

                                                                                   2023/2024