Back to Top
Numeričke simulacije procesa proizvodnje
Održavanje mašina i uređaja
Projektovanje i izrada alata
Dobro opremljene laboratorije
3D štampa
Ispitivanje strukture materijala
Alati za obradu rezanjem
Ispitivanje uzroka havarija
Obrade skidanjem strugotine
Nanošenje zaštitnih prevlaka

0152 Katedra za mašine alatke, tehnološke procese, fleksibilne tehnološke sisteme i procese projektovanja

Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave iz predmeta na studijskim programima proizvodnog mašinstva i inženjerstva zaštite na radu na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama, koji pripadaju užim naučnim oblastima Katedre - Mašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja, odnosno Tehnološki procesi, tehnoekonomska optimizacija i virtuelno projektovanje.

Opširnije: 0152 Katedra za mašine alatke, tehnološke procese, fleksibilne tehnološke sisteme i procese...

0154 Katedra za tehnologije oblikovanjem i inženjerstvo površina

Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave iz predmeta na studijskim programima proizvodnog mašinstva na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama, koji pripadaju užim naučnim oblastima Katedre. Pored nastavnih aktivnosti, Katedra ima aktivnu saradnju sa privredom kroz koju plasira svoja naučna znanja i rezultate istraživanja koji se kontinualno unapređuju i proširuju kroz naučno istraživačke projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Opširnije: 0154 Katedra za tehnologije oblikovanjem i inženjerstvo površina

0155 Katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte

Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave iz predmeta na studijskim programima proizvodnog mašinstva, inženjerstva zaštite životne sredine i inženjerstva zaštite na radu na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama, koji pripadaju užim naučnim oblastima Katedre - Metrologija, kvalitet, pribori i ekološko inženjerski aspekti, odnosno Tribologija, održavanje i alati za obradu rezanjem.

Opširnije: 0155 Katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte