Back to Top
 
 

0151 Katedra za procese obrade skidanjem materijala

Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave na osnovnim, master i doktorskim akademskim i strukovnim studijama iz predmeta na studijskim programima koji pripadaju užoj naučnoj oblasti Procesi obrade skidanjem materijala.

Izvođenje nastave je pokriveno većim brojem objavljenih univerzitetskih udžbenika: Osnove tehnologije obrade rezanjem, Nekonvencionalni postupci obrade, Teorija obradnih procesa, Baza podataka obradnih procesa, Proizvodno mašinstvo i obnovljivi izvori energije, Metode planiranja i obrade eksperimenta i dr.

Pored nastavnih aktivnosti, Katedra se aktivno bavi naučno-istraživačkim i stručnim radom koje kontinualno unapređuje i proširuje kroz projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou. Rezultati istraživanja su objavljeni u brojnim međunarodnim i domaćim časopisima ili skupovima u zemlji i inostranstvu.

Opširnije: 0151 Katedra za procese obrade skidanjem materijala

0152 Katedra za mašine alatke, tehnološke procese, fleksibilne tehnološke sisteme i procese projektovanja

Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave iz predmeta na studijskim programima proizvodnog mašinstva i inženjerstva zaštite na radu na osnovnim, master i doktorskim akademskim i strukovnim studijama, koji pripadaju užim naučnim oblastima Katedre - Mašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja, odnosno Tehnološki procesi, tehnoekonomska optimizacija i virtuelno projektovanje.

Opširnije: 0152 Katedra za mašine alatke, tehnološke procese, fleksibilne tehnološke sisteme i procese...

0154 Katedra za tehnologije oblikovanja materijala i inženjerstvo površina

Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave iz predmeta na studijskim programima proizvodnog mašinstva na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama, koji pripadaju užim naučnim oblastima Katedre. Pored nastavnih aktivnosti, Katedra ima aktivnu saradnju sa privredom kroz koju plasira svoja naučna znanja i rezultate istraživanja koji se kontinualno unapređuju i proširuju kroz naučno istraživačke projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Opširnije: 0154 Katedra za tehnologije oblikovanja materijala i inženjerstvo površina

0155 Katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte

Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave iz predmeta na studijskim programima proizvodnog mašinstva, inženjerstva zaštite životne sredine i inženjerstva zaštite na radu na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama, koji pripadaju užim naučnim oblastima Katedre - Metrologija, kvalitet, pribori i ekološko inženjerski aspekti, odnosno Tribologija, održavanje i alati za obradu rezanjem. Pored nastavnih aktivnosti, Katedra ima aktivnu saradnju sa privredom kroz koju plasira svoja naučna znanja i rezultate istraživanja koji se kontinualno unapređuju i proširuju kroz naučno istraživačke projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Opširnije: 0155 Katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte