Prezentacije sa predavanja:

 2020:

1 Nelegirani konstrukcioni čelici

2 Termomehanički mikrolegirani čelici

3 Niskolegirani čelici za niske temperature

4 Visokolegirani nerđajući čelici

5 Čelici otporni na puzanje

6 Čelici sa zaštitnim slojevima

 

 

 

2016:

 

vežbe: vezbe_TSSM.zip

 

2015:

 1. Probe
 2. Ugljenični čelici
 3. Niskolegirani čelici
 4. Zakaljivi čelici
 5. Nerdjajuci čelici
 6. Livena gvožđa
 7. Bakar i legure bakra
 8. Aluminijum i legure aluminijuma
 9. Magnezijum i titan
 10. Zavarivanje na niskim temperaturama
 11. Navarivanje tvrdih legura
 12. Zavarivanje polimera
 13. Zavarivanje raznorodnih materijala