Laboratorija za tehničku dijagnostiku, tribologiju, alate i pribore je organizaciona jedinica Katedre za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko inženjerske aspekte.

Šef Laboratorije:

 • Dr Đorđe Vukelić, redovni profesor

Članovi Laboratorije:

 • Dr Miodrag Hadžistević, redovni profesor
 • Dr Igor Budak, redovni profesor
 • Dr Ivan Matin, stručni saradnik
 • Dr Boris Agarski, vanredni profesor
 • Dr Branko Štrbac, docent
 • Dr Milana Ilić Mićunović, docent
 • Dr Mario Šokac, docent
 • Dr Željko Santoši, docent

Spoljašnji saradnici Laboratorije:

 • Prof. dr Branko Tadić, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, Srbija
 • Prof. dr Petar Todorović, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, Srbija
 • Prof. dr Slobodan Mitrović, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, Srbija
 • Prof. dr Goran Šimunović, Strojarski fakultet, Slavonski Brod, Hrvatska
 • Prof. dr Tomislav Šarić, Strojarski fakultet, Slavonski Brod, Hrvatska

Nastavna delatnost Laboratorije:

 • Alati za obradu rezanjem (osnovne akademske studije Proizvodno mašinstvo),
 • Pribori (osnovne akademske studije Proizvodno mašinstvo),
 • Tehnička dijagnostika (osnovne akademske studije Proizvodno mašinstvo),
 • Tribologija (osnovne akademske studije Proizvodno mašinstvo),
 • Biotribologija (master akademske studije Biomedicinsko inženjerstvo),
 • Alati i pribori u fleksibilnim tehnološkim sistemima (master akademske studije Proizvodno mašinstvo),
 • Alati, pribori i tribologija (master strukovne studije Proizvodno mašinstvo),
 • Softverska podrška za modelovanje alata i pribora (master strukovne studije Proizvodno mašinstvo),
 • Odabrana poglavlja iz biotribologije (doktorske akademske studije Biomedicinsko inženjerstvo,
 • Odabrana poglavlja iz tehničke dijagnostike (doktorske akademske studije Mašinstvo),
 • Odabrana poglavlja iz tribologije (doktorske akademske studije Mašinstvo),
 • Odabrana poglavlja iz preciznog inženjerstva (doktorske akademske studije Mašinstvo),
 • Računarom podržano projektovanje pribora (doktorske akademske studije Mašinstvo),
 • Računarom podržano projektovanje reznih alata (doktorske akademske studije Mašinstvo).

Osnovna naučno-istraživačka delatnost Laboratorije:

 • dijagnostika stanja tehničkih sistema,
 • razvoj i implementacija dijagnostičkih sistema, postupaka i procesa,
 • definisanje preventivnih, proaktivnih i korektivnih mera poboljšanja radne sposobnosti tehničkih sistema,
 • optimizacija strategija održavanja tehničkih sistema,
 • identifikacija procesa trenja, habanja i podmazivanja tribomehaničkih sistema,
 • analiza triboloških procesa i merenje triboloških parametara,
 • modelovanje, simulacija i optimizacija tribomehaničkih sistema,
 • sistematizacija smernica za funkcionalno-eksploatacioni izbor maziva,
 • sprovođenje istraživanja u oblastima triboanalize, tribotehnologije, tribodizajna, tribometrije, triboinformatike i biotribologije,
 • implementacija ekološko inženjerskih aspekata u tribomehaničke sisteme,
 • konstruisanje i projektovanje alata i pribora,
 • modelovanje i numeričke simulacije konstrukcija alata i pribora,
 • optimizacija konstrukcija alata i pribora,
 • razvoj novih postupaka u oblasti automatizovanog projektovanja alata i pribora,
 • razvoj pokazatelja i metoda ocene kvaliteta konstrukcija alata i pribora.
 • višekriterijumsko vrednovanje konstrukcija alata i pribora,
 • racionalizacija izbora i eksploatacije alata i pribora,
 • ekodizajn alata i pribora,
 • menadžment alata i pribora.

Specifična naučno-istraživačka delatnost Laboratorije:

 • istraživanje nivoa konkurentnosti, inovativnosti, produktivnosti, fleksibilnosti i kvaliteta tehnološke opreme,
 • revizija projekata tehnološke opreme,
 • ekspertize konstrukcija tehnološke opreme,
 • redizajn i ekodizajn tehnološke opreme,
 • razvoj novih tehnologija, metoda i postupaka revitalizacije tehnološke opreme,
 • implementacija integrisnih podsistema u CIM sisteme,
 • uvođenje novih proizvodnih strategija i filozofija.

Oprema Laboratorije

-Tribometar za određivanje kinematskog koeficijenta trenja
-Alatni mikroskop Jena Carl Zeiss

Tribometar

Tribometar za određivanje kinematskog koeficijenta trenja