Laboratorija za računarom inegrisanu proizvodnju (CIM) je namenjena praktičnoj podršci u nastavno naučnom procesu i stručnim aktivnostima vezanim za saradnju sa privredom. U okviru Laboratorije izvode se praktične vežbe iz grupe predmeta koji izvode članovi katedri za Mašine alateke, tehnološke procese, flrksibilene tehnološke sisteme i procese projektovanja i Katedre za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko inženjerske aspekte.

Članovi Laboratorije:

Dr. Aco Antić, redovni profesor, šef Laboratorije

Članovi iz Katedra 0152

Dr Milan Zeljković, redovni profesor
Dr Slobodan Tabaković, redovni profesor
Dr Mijodrag Milošević, vanredni profesor
Dr Dejan Lukić, vanredni profesor
Dr Aleksandar Živković, vanredni profesor

Članovi iz Katedre 0155

Dr Miodrag Hadžistević, redovni profesor
Dr Igor Budak, redovni profesor
Dr Đorđe Vukelić, redovni profesor
Dr Ivan Matin, stručni saradnik
Dr Boris Agarski, docent
Dr Branko Štrbac, docent
Dr Mario Šokac, docent
Dr Željko Santoši, asistent sa doktoratom
Bogdan Ušljebrka, Laborant

Laboratoriju čine sledeće organizacione celine:

  • Fleksibilna tehnološka ćelija (FTĆ)
  • Deo za CAD/CAM sisteme
  • Deo za CAPP/SAP sisteme
  • Deo za CAE Sisteme

Na osnovu pomenutih kadrovskih i tehničko tehnoloških resursa Laboratorija poseduje sledeće mogučnosti u saradnji sa privredom:

  1. Razvoj tehnoloških i programskih rešenja za izradu i izrada složenih, kompleksnih delova velike tačnosti;
  2. Razvoj aplikativnih softverskih rešenja i njihova primena u kompanijama u okviru SAP, CAD, CAM, CAPP, CAE sistema:
  3. Računarsko modeliranje i analiza dinamočkog ponašanja složenih mašinskih delova i konstrukcija;
  4. Uvođenje korišćenja savremenih sistema kao što su: AFTs, CAD, CAM, CAPP, SAP, CAE sistemi, sistemi za rapid prototiping modele i slično;
  5. Priprema tehničko tehnološke dokumentacije uz primenu savremenih softverskih sistema;
  6. Obuka kadrova iz industrije u korišćenju savremenih AFTs, CAD, CAM, CAPP, CAE, SAP sistema, sistema za brzu izradu prototipa, i drugo (kroz specijalizovane obuke i prektične treninge).