Materijal sa predavanja (2019/2020)

Inicijativa u nanotehnologijama (prezentacija)

Rizici i bezbednost u nanotehnologijama (prezentacija)

 

Seminarski rad

Uputstvo za izradu seminarskog rada

 

Materijal sa vežbi (2019/2020)

Topografija povrsine (prezentacija, skripta)

Mikroskopija primenom skenirajuće sonde-SPM (prezentacija, skripta)

 

Materijal i uputstva za izvođenje laboratorijske vežbe i obaveznog zadatka

Kratko uputstvo za rad u softverskom paketu SPIP

Link za download SPIP softvera

Napomena: Licenca softvera SPIP važi samo 2 dana nakon toga se registracijom produžava za 28 dana.