Prezentacije sa predavanja:

 

2016:

tehnologija_zavarivanja_2_REL.pptx

tehnologija_zavarivanja_2_EPP.pptx

tehnologija_zavarivanja_2_MAG.pptx

tehnologija_zavarivanja_2_elektrootporno.pptx

 

 

2015