Članovi laboratorije:

Šef laboratorije:

dr Lazar Kovačević, vanredni profesor

Članovi laboratorije:

dr Pal Terek, vanredni profesor
MSc Vladimir Terek, asistent
MSc Marko Zagoričnik, asistent
Momir Dačević, stručni saradnik - laborant

Trenutni istraživački projekti

Modelovanje procesa livenja (računarske simulacije) i njihova praktična primenljivost

Modelovanje je metoda koja uz pomoć matematičkih zakonitosti i računarskih algoritama reprezentuje određen fizički fenomen. Primena modelovanja pri rešavanju inženjerskih problema omogućava niz prednosti u odnosu na konvencionalne "trial & error" metode. Međutim, primena ove metode u praktičnim proizvodnim uslovima praćena je znatnim poteškoćama.

Određivanje koeficijenta prenosa toplote u sistemu odlivak-kalup

Kako bi se numeričke simulacije procesa livenja mogle primeniti za konkretan odlivak, neophodno je poznavanje svih početnih i graničnih uslova. Nažalost, komercjalne baze podataka i do danas objavljeni naučni radovi često iskazuju kontradiktorne podatke i tendencije tako da je njihova primenjivost u najboljem slučaju upitna. Ovo istraživanje ima za cilj sistematizaciju dosada objavljenih informacija u pogledu uslova pod kojima se određeni podaci mogu primeniti. U slučajevima gde se ne postoji ili se jednoznačan zaključak ne može izvući predviđeno je izvođenje niza eksperimentalnih provera uz pomoć višekanalnog merača temperature.

Primena inženjerstva površina kod alata za livenje

Prednosti prevlaka koje se primenjuju na alatima za obradu rezanjem su već u mnogome istražene i poznate, što nije slučaj sa livačkim alatima odnosno kokilama za gravitaciono livenje i alatima za livenje pod pritiskom. Prevlake na livačkim alatima imaju za cilj da smanje termički zamor, eroziju, koroziju i nalepe površinama kalupa te time povećaju radni vek alata i poboljšaju kvalitet površine odlivaka. Zbog pomenutih prednosti razvoj procesa depozicije prevlaka na složenim površinama alata za livenje kao i smanjenje cena ovih postupaka su trenutni trendovi u livarstvu. Fenomeni na površini kontakta rastopa i prevlake na alatima kao i prenos toplote kroz prevlake su jedni od područja istraživanja ovog centra.

Uticaji parametara tehnološkog procesa na poroznost niskougljeničnih čeličnih odlivaka

Usled svojih specifičnosti niskougljenični čelici imaju tendenciju ka izrazitom ispoljavanju poroznosti i potrebno je pažljivo vođenje svih parametara procesa kako bi se ostvario željeni rezultat. Kako livenje u kalupe od mešavine predstavlja proces sa vrlo visokim brojem parametara, cilj je ustanoviti one najkritičnije koji utiču na pomenutu problematiku. Jedan od ciljeva jeste i uspostavljanje sistema koji bi omogućio povezivanje greške sa određenim parametrom procesa proizvodnje.

Nove tehnologije i procesi proizvodnje - trenutna dostignuća

U stalnoj trci za pojeftinjenjem proizvodnje i težnji za proizvodnjom kvalitetnijih odlivaka poboljšavanje postojećih procesa proizvodnje kao i razvoj novih tehnologija je stalni trend u oblasti proizvodnih procesa. Poznavanje novih tehnologija proizvodnje i novih tehnika koje se primenjuju u proizvodnji su osnovne potrebe svakog inžinjera kako bi kvalitetnije vodio, razvijao i poboljšavao proizvodnju. Poznavanje novih mernih tehnika, dijagnostike i obrade podataka takođe ima veliki uticaj na kvalitet proizvodnje i rad livnice. Danas pri projektovanju novog proizviodnog pogona ili adaptacije postojećeg bez najnovijih znanja o novim tehnologijama praktično je nemoguće ostvariti dobru konkurentnost na tržištu odlivaka. Naš cilj je da na jednom mestu okupimo sva aktuelna znanja i napravimo svojevrsnu bazu podataka na srpskom jeziku.