Anketa za studente koji su odslušali predmet.

Tehnologija livenja je predmet koji se sluša u drugom semestru osnovnih akademskih studija proizvodnog mašinstva. Cilj predmeta jeste upoznavanje studenata sa osnovama tehnologije livenja kao jedne od osnovnih tehnologija proizvodnje delova od metala. Izučavaju se oprema, tehnologija i alati neophodni u livarstvu i upoznaje sa značajem i primenom odlivaka u mašinstvu.

Nastava na predmetu se izvodi interaktivno u vidu predavanja i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na laboratorijskim vežbama se rade konkretni zadaci i praktično primenjuju stečena znanja na raspoloživoj laboratorijskoj opremi.

Ocena ispita se formira na osnovu:

  • Prisustva na predavanjima (0 do 5 poena). Dozvoljen je jedan neopravdan izostanak. Nakon toga se za svaki izostanak sa časa oduzima jedan poen. Potpis za prisustvo dobijaju samo oni studenti koji imaju više od 0 poena.
  • Prisustva na vežbama (0 do 5 poena). Dozvoljen je jedan neopravdan izostanak. Nakon toga se za svaki izostanak sa časa oduzima jedan poen. Potpis za prisustvo dobijaju samo oni studenti koji imaju više od 0 poena.
  • Urađenog obaveznog zadatka (0 do 20 poena). Obavezni zadatak se radi za vreme vežbi uz pomoć predmetnog asistenta.
  • Uspeha na testu iz ispitivanja kaluparskih mešavina (0 do 10 poena). Test traje 20 min, biće ponovljen više puta u toku semestra, a za konačnu ocenu uzimaće se u obzir test na kojem je student osvojio najviše poena. Primer testa se može pogledati ovde.
  • Uspeha na testu iz razrade tehologije ručne izrade peščanih kalupa (0 do 10 poena). Studenti će na testu dobiti crtež mašinskog dela i na adekvatnom formularu neophodno je razraditi geometriju modelne opreme (dati crtež modela i geometriju potrebnih jezgara) i razraditi tehnološki proces ručne izrade kalupa. Test traje 90 min, biće ponovljen više puta u toku semestra, a za konačnu ocenu uzimaće se u obzir test na kojem je student osvojio najviše poena. Primer testa se može pogledati ovde.
  • Uspeha na usmenom ispitu (25 do 50 poena). Usmeni ispit se sastoji iz:
   • Jednog pitanja/zadatka vezanog za izbor postupka livenja (5 do 10 poena). Svaki student će dobiti skicu mašinskog dela i potrebno je izabrati optimalni postupak livenja uzimajući u obzir materijal odlivka, zahtevani kvalitet, seriju i sl. parametre. Vreme dostupno za rešavanje zadatka iznosi 25 minuta.
   • Provere teorijskog poznavanja oblasti (20 do 40 poena). Teoretsko poznavanje se može polagati na dva načina:
    • Klasičnim polaganjem izvlačenjem ceduljice sa tri pitanja. Nakon kratkog vremena za izradu koncepta i pripremu skica, student usmeno izlaže gradivo i odgovara na eventualno postavljena dodatna pitanja od strane profesora. Koncept obavezno mora da sadrži osnovne skice i dijagrame kojima se opisuju procesi. Njihov opis može biti deo koncepta, ali može biti izlagan i usmeno. Izvođenje jednačina i izraza, pa ni same jednačine nije potrebno učiti napamet. Pita se samo konačno značenje jednačina, odnosno uticajni parametri i kako koji parametar uriče na određene veličine/proces (pozitivno, negativno,...). Kako bi se ispit položio neophodno je pokazati minimalno znanje iz SVAKOG pitanja (ispit se ne može položiti ukoliko se znaju dva pitanja, a treće ne). Spisak ispitnih pitanja se nalazi na dnu ove stranice.
    • U toku dva ispitna roka (junskog i julskog), umesto usmenog polaganja, studenti ispit mogu polagati preko testa koji se sastoji od 20 kratkih pitanja i traje 25 minuta.

 Termini konsultacija

Broj mobilnog telefona predmetnog nastavnika.

Literatura:

  • Skripte koje se mogu preuzeti sa dna ove stranice. U skladu sa dogovorom sa prethodnim generacijama, materijal je podeljen po temama.
  • Za potrebe laboratorijskih vežbi i lakši rad na izradi obaveznog zadatka: L. Kovačević, P. Terek, V. Terek, Tehnologija livenja: Praktikum za vežbe, FTN, 2021.
  • Prezentacije sa predavanja i vežbi.

Materijal je zapakovan u zip arhive pod lozinkom koja je data na prvom predavanju ili se može tražiti od predmetnog nastavnika.

 

Ispitna pitanja za usmeni ispit:

Materijal sa predavanja:

 Studenti koji su odslušali predmet, poene sa predispitnih obaveza mogu pogledati ovde: