Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave iz predmeta na studijskim programima u oblasti mašinskog inženjerstva na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama, koji pripadaju užim naučnim oblastima Katedre - Nauka o materijalima i inženjerski materijali, odnosno Tehnologije spajanja materijala.

 

Pored nastavnih aktivnosti, Katedra ima aktivnu saradnju sa privredom kroz koju plasira svoja naučna znanja i rezultate istraživanja koji se kontinualno unapređuju i proširuju kroz naučno istraživačke projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou.

 

Članovi Katedre:

 

Dr Sebastian Baloš , vanredni profesor, šef Laboratorije
Dr Katarina Gerić , profesor u penziji,
Dr Leposava Šiđanin , profesor emeritus
Dr Dragan Rajnović , docent
Danka Labus, mast. inž. maš., asistent
Miroslav Dramićanin, mast. inž. maš, asistent
Petar Janjatović, mast. inž. maš, asistent
Milan Pećanac, dipl. inž. maš, saradnik u nastavi
Mirjana Ristić, dipl. inž. maš, saradnik u nastavi

Stanislav Simić, tehničar

Stevan Vaselek, laborant

 

Katedra organizaciono uključuje dve laboratorije u okviru kojih se realizuje laboratorijski deo nastave, eksperimentalna naučno-istraživačka aktivnost i aktivnosti saradnje sa privredom:
1) Laboratoriju za ispitivanje materijala i
2) Laboratoriju za zavarivanje.