Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave iz predmeta na studijskim programima u oblasti mašinskog inženjerstva na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama, koji pripadaju užim naučnim oblastima Katedre - Nauka o materijalima i inženjerski materijali, odnosno Tehnologije spajanja materijala.

 

Pored nastavnih aktivnosti, Katedra ima aktivnu saradnju sa privredom kroz koju plasira svoja naučna znanja i rezultate istraživanja koji se kontinualno unapređuju i proširuju kroz naučno istraživačke projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou.

 

Članovi Katedre:

 

Dr Dragan Rajnović, docent, šef Katedre
Dr Sebastian Baloš, vanredni profesor, šef Laboratorije
Dr Leposava Šiđanin, profesor emeritus,
Dr Katarina Gerić, profesor u penziji,
Danka Labus, mast. inž. maš., asistent
Miroslav Dramićanin, mast. inž. maš, asistent
Petar Janjatović, mast. inž. maš, asistent
Milan Pećanac, mast. inž. maš, asistent
Mirjana Ristić, mast. inž. maš, asistent
Stanislav Simić, stručni saradnik laborant
Stevan Vaselek, laborant

 

Katedra organizaciono uključuje dve laboratorije u okviru kojih se realizuje laboratorijski deo nastave, eksperimentalna naučno-istraživačka aktivnost i aktivnosti saradnje sa privredom:
1) Laboratoriju za ispitivanje materijala i
2) Laboratoriju za zavarivanje.