Napredne tehnologije livenja je predmet koji se sluša u sedmom semestru osnovnih akademskih studija proizvodnog mašinstva, modul: Savremene tehnologije oblikovanja materijala. Cilj predmeta jeste sticanje znanja neophodnih za konstrukciju odlivka ili alata sa proračunima ulivanja, formiranja odlivka i nastalih unutrašnjih napona. Tokom rada student stiče i neophodna znanja za izvođenje simulacija procesa livenja na PC računaru i njihovu analizu u pogledu utvrđivanja uzroka livačkih grešaka i načina njihovog uklanjanja.

Nastava na predmetu se izvodi interaktivno u vidu predavanja, laboratorijskih i računarskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Tokom računarskih vežbi studenti dobijaju praktična iskustva iz računarskih simulacija procesa livenja. Na vežbama se produbljuje gradivo izloženo na predavnjima i praktično primenjuju stečena znanja.

Ocena ispita se formira na osnovu:

 • prisustva na predavanjima - predispitna obaveza - 5 poena
 • prisustvo na vežbama - predispitna obaveza - 5 poena
 • predmetni projekat (simulacija) - predispitna obaveza - 40 poena. U toku vežbi studenti će imati obuku iz programa za simulaciju procesa livenja MAGMA5. Svaki student će po završenom kratkom uvodnom kursu izvršiti računarsku simulaciju ulivanja i očvršćavanja odlivka za koji je prethodno definisao i proračunao delove ulivnog sistema/sistema hranjenja.
 • kolokvijum - neobavezni deo ispita - 20 poena. Polaže se na polovini semestra i obuhvata gradivo sa privh 6 predavanja (zaključno sa hranjenjem odlivaka).
 • usmeni deo ispita.- 50 poena (30 poena u slučaju položenog kolokvijuma). U slučaju iskazane želje studenata, u prvom ispitnom roku ispit se može polagati u vidu testa koji se sastoji od 20 kratkih pitanja. Studenti koji ne polože test polažu usmeni deo ispita na klasični način izvlašenjem tri pitanja. Spisak ispitnih pitanja se nalazi ovde.

Termini konsultacija

Anketa za studente koji su odslušali predmet.

 

Kompletan materijal sa predavanja i vežbi je zapakovan u zip i/ili rar arhive sa lozinkom. Lozinka se dobija na prvom času vežbi ili se može tražiti od predmetnog nastavnika (kabinet MI 13A).

Materijal sa predavanja:

 • Predavanje 1 - Zahvatanje gasova, oksida i nemetalnih uključaka; Površinski napon; Viskoznost; (prezentacija; skripta)
 • Predavanje 2 - Livkost (prezentacija; skripta);
 • Predavanja 2,3 i 4 Ulivni sistemi (prezentacija; skripta; filmovi)
 • Predavanje 5 - Formiranje odlivaka (prezentacija, skripta)
 • Predavanje 6 - Skupljanje metala i legura (prezentacija; skripta)
 • Predavanje 7 - Hranjenje odlivaka (prezentacija; skripta)
 • Predavanje 8 - Modelovanje procesa livenja (prezentacija; skripta; filmovi)
 • Predavanje 9 - Livenje legura titanijuma (prezentacija; skripta; filmovi)
 • Predavanje 10 - Livenje legura magnezijuma (prezentacija; skripta)
 • Predavanje 11 - Livačke greške (prezentacija)
 • Predavanje 12 - Livenje isparljivim modelima (prezentacija; skripta; filmovi)
 • Predavanje 13 - Tehnologije izrade odlivaka od metalne pene - Penasti liv (prezentacija; skripta)

 Materijal sa vežbi:

Studenti koji su odslušali predmet, poene sa predispitnih obaveza mogu pogledati ovde:

Školska 2023/2024 godina