U okviru ovog predmeta obrađuju se sledeće tematske oblasti

 • Dizajn, razvoj i proizvodnja medicinske opreme
 • Specifične tehnologije u proizvodnji medicinske opreme
 • Medicinski uređaji i bolnička oprema
 • Medicinski, hiruški pribor i instrumenti
 • Uređaji i roboti za operacije i ostali roboti na klinikama
 • Kliničko inženjerstvo
 • Biomedicinski implantati
 • Biokompatibilnost – reakcija ljudskog tela na implantate
 • Biomaterijali za implantate
 • Prevlake i slojevi za implantate
 • Hemijski korozioni procesi u ljudskom telu
 • Toksičnost materijala implantata
 • Problematika hrapavosti i topografije površine kod biomedicinskih implantata
 • Ortopedski implantati i pomagala
 • Zubni implantati
 • Implantati mekog tkiva
 • Kardiovaskularni implantati
 • Veštački organi
 • Veštački udovi i egzoskelet
 • Materijli za farmaceutsku primenu
 • Savremeni principi za izvođenje in-vitro testova (organ-on-chip)
 • Bio-mikro i -nano elektro mehanički sistemi (BIO MEMS)
 • Nanothenologije u biomedicinskom inženjerstvu

 

Materijal sa predavanja

 

Uputstvo za izradu seminarskog rada iz ovog predmeta (link)