Materijal sa predavanja

 

Predavanje 1 i 2 - Osnove mašinstva u medicini i bioinženjeringu (Prezentacija)