Anketa za studente koji su odlušali predmet.

 

Ocena ispita se formira na osnovu:

  • prisustva na predavanjima - predispitna obaveza - 5 poena
  • prisustvo na vežbama - predispitna obaveza - 5 poena
  • domaći zadatak - predispitna obaveza - 10 poena.
  • predmetni projekat - 40 poena.
  • usmeni deo ispita - 40 poena. U slučaju iskazane želje studenata, u prvom ispitnom roku ispit se može polagati u vidu testa koji se sastoji od 20 kratkih pitanja. Studenti koji ne polože test polažu usmeni deo ispita na klasični način izvlačenjem tri pitanja. Spisak ispitnih pitanja se nalazi ovde.

 Kompletan materijal sa predavanja i vežbi je zapakovan u zip i/ili rar arhive sa lozinkom. Lozinka se dobija na prvom času vežbi ili se može tražiti od predmetnog nastavnika (kabinet MI 13B):

Projektni zadaci za generaciju 2022/23

Studenti koji su odslušali predmet, poene sa predispitnih obaveza mogu pogledati ovde: