Anketa za studente koji su odlušali predmet.

 

Materijal sa predavanja:

Studenti koji su odslušali predmet, poene sa predispitnih obaveza mogu pogledati ovde: