Ispitna pitanja 2020/2021

Ispitna pitanja 2021/2022 - treba da se unesu

 

 Materijal sa predavanja


Dodatni materijal (skripta) - Čelici koji se koriste za obradu polimera (skripta)

Predavanje 1 - Alatni čelici  (prezentacija)

Predavanje 2 - Izbor čelika za preradu polimera (prezentacija)

Predavanje 3 - Peći za termičku obrada i kontrolisane atmosfere (prezentacija)

Predavanje 4 - Pravac razvoja čelika za kalupe za preradu polimera (prezentacija)

Predavanje 5 - Termička obrada u solima (prezentacija)

Predavanje 6 -  Osnove prenosa toplote (prezentacija); Osnove numeričkog procesa rešavanja problema prenosa toplote u TO (prezentacija)

Predavanje 7 - Numeričke simulacije procesa TO (prezentacijaija)

Predavanje 8 - Nerđajući čelici za alate za preradu polimera i njihova termička obrada (prezentacija)

Predavanje 9 - Habanje alata i elemenata uređaja za preradu polimera (prezentacija)

Predavanje 10 - Hrapavost i priprema površine alata za preradu polimera (prezentacija)

Predavanje 11 - Plazma-nitriranje alata i elemenata uređaja za preradu polimera (prezentacija)

Predavanje 12 - Zaštitne prevlake za alate i elemenata uređaja za preradu polimera (prezentacija)

 

Vežbe:


Domaći zadaci: