Laboratorija za ekološko-inženjerske aspekte je organizaciona jedinica Katedre za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko inženjerske aspekte.

 

Šef Laboratorije:

 • Dr Boris Agarski, vanredni profesor


Članovi Laboratorije:

 • Dr Miodrag Hadžistević, redovni profesor
 • Dr Igor Budak, redovni profesor
 • Dr Đorđe Vukelić, redovni profesor
 • Dr Branko Štrbac, docent
 • Dr Milana Ilić Mićunović, docent  
 • Dr Mario Šokac, docent
 • Dr Željko Santoši, docent
 • Dr Ivan Matin, stručni saradnik


Nastavna delatnost Laboratorije:

 • Sistemi za upravljane zaštitom životne sredine (osnovne akademske studije Inženjerstva zaštite životne sredine),
 • Alati za upravljane zaštitom životne sredine (master akademske studije Proizvodnog mašinstva),
 • Mašinstvo u inženjerstvu zaštite životne i radne sredine (osnovne akademske studije Inženjerstva zaštite životne sredine i zaštite na radu),
 • Merenje i kontrola zagađenja  (osnovne akademske studije Inženjerstva zaštite životne sredine i zaštite na radu),
 • Ekološke tehnologije i sistemi (master akademske studije Proizvodnog mašinstva),
 • Plastika i zaštita životne sredine (master akademske studije Proizvodnog mašinstva),
 • Zaštita životne sredine (master akademske studije Proizvodnog mašinstva),


Naučno-istraživačka delatnost Laboratorije:

 • implementacija i primena alata za upravljanjem zaštitom životne sredine (EMS - environmental management systems),  
 • ocenjivanje životnog ciklusa proizvoda i procesa (LCA- life cycle assessment),
 • ekodizajn proizvoda,
 • označavanje o zaštiti životne sredine (eko oznake)
 • višekriterijumsko vrednovanje u oblasti zaštite životne i radne sredine,
 • merenje fizičkih parametara kvaliteta životne i radne sredine (aerosol u vazduhu, mikroklimatski parametri, osvetljenost, buka, nejonizujuće zračenje)

 

Oprema Laboratorije

- LCA i ekodizajn softveri GaBi i SimaPro,