Back to Top
 
 

Poseta i praksa u kompaniji Carlsberg

Dana 18.04.2019. godine, studenti četvrte godine Proizvodnog mašinstva posetili su kompaniju Carlsberg Srbija d.o.o., Čelarevo, u cilju prezentovanja rada kompanije i mogućnosti realizacije stručne prakse, stipendiranja i zaposlenja u ovoj prestižnoj pivari.

Kompanija je omogućila studentima da u toku višečasovne posete obiđu kompletan proizvodni pogon jedne moderne fabrike sa mendžerom primarne proizvodnje Majom Blažić, upoznajući se sa velikim brojem različitih procesnih operacija i aparata koji se primenjuju od transporta materijala do dobijanja gotovih proizvoda. Obilazak primarne proizvodnje uključio je i obilazak i upoznavanje sa složenim procesom pakovanja i sortiranja ambalaže sa menadžerom pakovanja Biljanom Veselicom. Ing. Dragan Milanović je kroz interaktivan razgovor sa studentima objasnio šta podrazumeva održavanja mašina i sa kojim problema se susreću u ovom sektoru. O imlementiranju LEAN-a u proizvodni sistem i menadžrerskim izazovima studenti su upoznati od strane Miloša Zekovića, na poziciji Carlsberg exelence mendžera. Razgovor sa zaposlenima je ukazao na potrebu kompanije za mašinskim inženjerima, kao i na pozitivnu praksu zapošljavanja nakon obavljanja stručne prakse u trajanju od tri meseca, na kojoj studenti dobijaju razne i odgovorne zadatke, kako bi se uvidela njihova spremnost i mogućnosti uklapanja u rad kompanije. Carlsberg Srbija je deo sastava Carlsberg Grupacije, koja posluje u više od 150 zemalja i ukupno zapošljava preko 40.000 ljudi, tako da kompanija pruža i mogućnost razmene iskustva sa kolegama iz inostranstva.

Opširnije...

Poseta studenata I godine kompanijama „LPO“ i „Termometal“

Dana 05.11.2018. godine, student I godine Proizvodnog mašinstva, u pratnji nastavnika i asistenata sa Departmana za proizvodno mašinstvo, posetili su proizvodne pogone kompanija „Livnica preciznih odlivaka (LPO)“ i „Termometal“ iz Ade. Livnica preciznih odlivaka se bavi proizvodnjom komponenti od superlegure nikla za ugradnju u mlazne motore svetskih proizvođača poput Rolls Royce, Pratt & Whitney, General Electric, Hamilton Standard, MTU i dr. Kompanija Termometal se bavi maloserijskom proizvodnjom složenih i specijalnih delova, alata i sklopova za veliki broj inostranih kompanija u oblasti automobilske industrije i ostalih grana mašinogradnje, kao što su Chaeffler, Bosh, Thysenkrupp, Optima, Sommer, Le Belier, Liebherr, i dr.

Opširnije...

Carlsberg Srbija d.o.o. 2017

Za studijske programe Proizvodnog mašinstva (master akademske studije – računarom podržane tehnologije) i Inženjerstva zaštite životne sredine (osnovne akademske studije) u okviru predmeta Sistemi za upravljanje zaštitom životne sredine svake godine Katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko inženjerske aspekte organizuje jednodnevnu posetu kompaniji Carlsberg Srbija d.o.o. u Čelarevu.

Opširnije...

Unimet - FKL - Termometal 2018

Dana 06.06.2018. godine realizovana je stručna ekskurzija za studente 6. semestra studijskog programa Proizvodno mašinstvo, u okviru koje su posećene tri uspešne proizvodne kompanije iz okruženja: „Unimet“ iz Кaća, „FКL“ iz Temerina i „Termometal“ iz Ade.

Opširnije...

Strana 1 od 2