U maju mesecu 2016. godine je organizovana stručna ekskurzija za studente 4. godine studijskog programa OAS animacije u inženjerstvu 60. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu.

 

Katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte je u saradnji sa Katedrom za animaciju u inženjerstvu organizovala posetu 60. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu za studente 4. godine studijskog programa OAS animacija u inženjerstvu. Stručna ekskurzija je imala za cilj organizovanu posetu štandovima renomiranih proizvođača merne opreme ZEISS i GOM, kao i upoznavanje studenata sa naprednim sistemima za 3D digitalizaciju.